schimmels

3 resultaten gevonden
Schimmels en bacteriën kunnen uw gewas aantasten voordat u symptomen ziet. De DNA Multiscan stelt ziekteverwekkers in een vroeg stadium vast zodat u de juiste maatregelen kunt nemen. Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor schimmel- en bacterieaantastingen in het gewas. Deze... meer
In de bodem leven miljarden organismen, van -voor ons- onzichtbare bacteriën, schimmels en andere eencelligen tot duidelijk herkenbare regenwormen en engerlingen. Al deze organismen dragen bij aan de bodemvruchtbaarheid. Eurofins Agro werkt aan parameters om het bodemleven in kaart te brengen.... meer
Nu de grasgroei weer op gang is gekomen, hopen veel veehouders op een mooi najaar. De smakelijkheid van het gras is in deze periode daarbij altijd een uitdaging. Door het gras kort te houden en een eventuele natriumgift blijft het ruwvoer in het najaar van deze snede lang smakelijk. Door de... meer