sporenelementen

4 resultaten gevonden
De aanvoer van sporenelementen op Nederlandse bodem neemt al een aantal jaar af. Daardoor neemt niet alleen het risico op verminderde kwaliteit toe. Ook kan dit een groot effect hebben op de opbrengst. Sporenelementen zijn essentiële nutriënten die elk  gewas nodig heeft. Wel is het zo dat... meer
Heeft u in 2018 uw land beregend? Grote kans dat een gedeelte van uw sporenelementen in uw bodem is uitgespoeld. Belangrijk om te weten voordat u gaat bemesten. Sporenelementen zijn namelijk noodzakelijk voor een optimale productie en kwaliteit van gras en mais. Eurofins Agro zet de invloed... meer
Met BijmestMonitor heeft u tijdens het seizoen inzicht in de beschikbare nutriënten in de bodem en de daadwerkelijke opname door het gewas. BijmestMonitor geeft nu ook een advies voor de komende 4-weken een advies. Er zijn nieuwe sporenanalyses toegevoegd, de standaardopbrengst waarop de... meer
Sporenelementen zijn voor allerlei processen in een gewas van cruciaal belang. Het beschikbare gehalte van verschillende sporenelementen in de bodem is echter een onzekere factor tijdens de teelt. Enerzijds kan de concentratie in de bodem hoger zijn door de droogte van het afgelopen jaar.... meer