Stikstofvoorraad

7 resultaten gevonden
De hoeveelheid stikstof in de bodem is dit jaar uiterst onzeker. Een snel intredende winter in combinatie met een laat oogstseizoen maakt dat stikstof in de bodem zich totaal anders gedraagt ten opzicht van voorgaande jaren. Ken de actuele N-voorraad is dan ook het devies.In normale jaren bevat een... meer
De maanden februari en maart verlopen tot nu toe relatief koud. De mineralisatie van zwavel (S) en stikstof (N) in de bodem liggen daardoor nog compleet stil. Dat kan echter snel veranderen, want gewasresten zijn juist goed bewaard gebleven. “Het is maar de vraag wat de bodem gaat doen”, zegt Arjan... meer
De gebruiksnorm voor fosfaat wordt voor de jaren 2014 en 2015 verlaagd. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken laten weten. Dit is nodig om aan de Europese nitraatrichtlijn te kunnen voldoen.Doel van de maatregel is om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren in... meer
Sinds de invoering van het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) in 1996 en de derogatiewetgeving in 2005 is niet alleen het gehalte Ruw Eiwit in graskuilen afgenomen, maar ook hoeveelheden mineralen en sporenelementen. Dit blijkt uit de analysecijfers van BLGG AgroXpertus.Het is zeer waarschijnlijk... meer
Een goede kwaliteit gras(kuil) is van veel factoren afhankelijk; het maaimoment, het weer, de bemesting, het inkuilmanagement, genetica, etc.  Dat de bodem letterlijk de basis is voor een goede opbrengst  en kwaliteit van ruwvoeders, blijkt steeds vaker uit onderzoek.Er wordt de laatste... meer
In de eerste anderhalve maand van 2014 heeft BLGG AgroXpertus opvallend minder stikstof in bodems gemeten dan eerdere jaren in dezelfde periode. “Het is zacht, maar wel erg nat. Hierdoor vervluchtigt het grootste deel van de stikstof die door mineralisatie vrijkomt.”De stikstofcijfers vallen in de... meer
Het is inmiddels eind 2016. Welke lessen kunt u trekken uit het afgelopen seizoen op het gebied van bemesting? Vaak verandert er pas echt iets als u even stilstaat en weloverwogen keuzes maakt voor het nieuwe seizoen. Verbetering zit immers in de details. Wij denken graag met u mee. Bemesting is... meer