Symptomen plantenziekten

15 resultaten gevonden
“Bij twijfel: de planten direct isoleren en opsturen voor onderzoek.” Dat is het advies van ing. Trudie Coenen, PlantDoctor bij BLGG AgroXpertus, bij ziektesymptomen. “Dit is het moment waarop je als ondernemer nog iets kunt doen bij problemen met jonge aanplant.”Virussen zijn moeilijk te herkennen... meer
Plant Research International (PRI) heeft wilde preisoorten ontdekt die resistent zijn tegen trips. Dit meldt Resource, het online magazine voor studenten en medewerkers van de WUR. Trips zijn de belangrijkste schadepost in de preiteelt.PRI wil de kennis en het materiaal leveren om tripsresistentie... meer
De schadelijke Suzuki-fruitvlieg komt dit jaar voor het eerst in grote getale voor in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van PPO, onderdeel van de Wageningen UR bij zachtfruitlocaties. Vorig jaar nog, in 2012, werd de vlieg voor het eerst gesignaleerd.In vallen op 10 zachtfruitlocaties in het... meer
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) constateert dat er voor de export vaker gecontroleerd wordt op viroïden (virusachtige organismen) en dat deze ook vaker worden waargenomen. Dit staat in het verslag Fytosanitaire signalering 2012 van de NVWA.Zo werden in 2012 veelvuldig... meer
In de bodem leven veel soorten organismen. Dit bodemleven heeft veel invloed op bodemprocessen en daarmee op (de gezondheid van) uw gewas. U kunt hierin sturen en zo de opbrengst van uw gewas optimaliseren.Het is een ingewikkeld stelsel van eten en gegeten worden. Het leven in de bodem lijkt wel... meer
Overmatige wortelgroei  (Crazy Roots)  wordt veroorzaakt door Agrobacterium rhizogenes en kan onverwacht weer aanwezig zijn. Alleen met volhardend beleid is de opmars in de kas te vertragen. Hoe eerder u het constateert, en daarop maatregelen neemt, hoe beter dat is.Agrobacterium... meer
In de aardbeienteelt is een nieuwe ziekte ontdekt, veroorzaakt door de bacterie Erwinia pyrifoliae. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft dit gemeld bij de EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. Over de nieuwe bacterieziekte die in de aardbeienteelt is gevonden,... meer
Door werkzaamheden in het gewas ontstaan vaak wonden. Bij een hoge luchtvochtigheid blijft wondweefsel lang nat waardoor makkelijk infectiepoorten ontstaan voor bacteriën en schimmels. Met name Erwiniabacteriën kunnen op deze manier veel schade veroorzaken.Erwiniabacteriën komen vrij algemeen voor... meer
De Suzuki-fruitvlieg  (Drosophila suzukii) of Aziatische fruitvlieg is een steeds meer voorkomend probleem in de fruitteelt. Sinds 2012 is het aantal vliegjes al verhonderdvoudigd in Nederland. PlantDoctor Trudie Coenen van BLGG komt het probleem ook tegen en gaat in dit artikel in op een... meer
De schimmel Chalara elegans (Thielaviopsis basicola) is de veroorzaker van zwart wortelrot en heeft een grote waardplantenreeks. In dit artikel zetten we de belangrijkste eigenschappen van deze plantenziekte voor u op een rij en aanbevelingen in het geval u te maken heeft met deze schimmelsoort.... meer

Pages