voederwaardeonderzoek

7 resultaten gevonden
De eerste snijmaïsanalyses van 2017 zien er goed uit, vertelt Robin Wolf, product manager Veehouderij bij Eurofins Agro. Het vroege voorjaar was redelijk fris en werd gevolgd door een droge periode. De tweede helft van het groeiseizoen was gelukkig voldoende vochtig voor een goede gewasontwikkeling... meer
Zodra de maïs is gezaaid, kunt u al inschatten of een bemesting met kali nodig is. Er zijn twee redenen om hier juist nu aandacht aan te besteden. Ten eerste het afnemende drijfmestgebruik en ten tweede een mogelijke verdringing door andere mineralen. Een MestCheck en uw bodemonderzoek maken het... meer
Voor een goede indruk van vers gras kunt u zelf Vers grasChecks uitvoeren. Als u de resultaten daarvan combineert met gepubliceerde gegevens, kunt u voor uw eigen percelen een uitgekiend weideplan opstellen of het beste maaimoment kiezen. Waar vroeger Vers grasChecks vooral werden uitgevoerd... meer
In april en mei is het VEM-gehalte in vers gras altijd hoog. Dit blijkt uit een data-analyse van de Vers GrasChecks van 2008 tot en met 2017. Elk bijna jaar lag de piek van meer dan 1.000 VEM in april. In 2016 was de piek al in maart bereikt. Als gevolg van een vroeg voorjaar, met temperaturen van... meer
In deze tijd van het jaar schiet het gras in de aar. Het gewas wordt daardoor stengeliger. Voor de verteerbaarheid is het goed om wat vochtiger in te kuilen dan de eerdere sneden. Bij een lager gehalte droge stof, verloopt het conserveringsproces in de kuil intensiever. De melkzuurbacteriën... meer
Na een periode met warm zomerweer en plaatselijk extreme buien, is het tijd om extra aandacht te besteden aan de voedingstoestand van de bodem. Op verschillende plaatsen is het nodig het bijmesten naar voren te halen. Op sommige plekken vielen in mei en begin juni zware buien. Het overvloedige... meer
De meeste veehouders hebben de mais in de kuil zitten. De verschillen zijn dit jaar groot, van goede mais tot verdroogde mais. Voederwaardeonderzoek geeft inzicht in de gevolgen van uw (verdroogde) maiskuil voor de koe. Het kengetal Penskarakter Mais is daarbij leidend. De snijmaiskuilen van het... meer