Vruchtvorming

3 resultaten gevonden
Calcium is een belangrijk nutriënt voor snijmaïs. Anders dan vaak gedacht wordt, is calcium niet alleen belangrijk voor de structuur van de bodem, maar is het ook onmisbaar voor de kwaliteit en opbrengst van het gewas.Calcium draagt bij aan een goede wortelontwikkeling en speelt een belangrijke rol... meer
De warme zomerse dagen vergen veel van uw gewas. Hoge temperaturen en  hoge lichtintensiteiten laten het gewas in de kas sterk verdampen. Extra aandacht voor de watergift en de voedingstoestand in de mat is op z'n plaats.         Optifeed®  geeft... meer
Onkruid bespuiten op maïsland is vaak een noodzakelijk kwaad, maar waarom maakt u van deze nood geen deugd door tegelijkertijd ook de borium bij te bemesten? 65% procent van de percelen heeft op dit moment namelijk te weinig borium beschikbaar voor het gewas.Snijmaïs is naast suikerbieten één van... meer