Waterdoorlatendheid

5 resultaten gevonden
Het gehalte organisch materiaal in de bodem bepaalt voor een groot gedeelte hoe die bodem functioneert en is dus essentieel voor de grondteelt. Zo beïnvloedt het de bewortelbaarheid, het vermogen om nutriënten te leveren en de waterdoorlatendheid.“Organische stof werkt als een buffer in de bodem.... meer
Investeren in organische stof is investeren in de lange termijn. Organische stof vervult tal van belangrijke functies in de bodem. Zo zorgt het voor een goede waterhuishouding: een belangrijk aandachtspunt nu we steeds vaker met zowel droogte als juist extreme neerslag te maken hebben! Er zijn heel... meer
Als het gaat over organische stof in kasgrond, potgrond en substraten, dan hebben we het meestal over de hoeveelheid. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de organische stof? Dat is erg complex en onderwerp van verder onderzoek.Onlangs verscheen het advies Toestand en dynamiek van organische stof... meer
Er komt een vrijstelling voor het scheuren van grasland op zand- en lössgrond voor percelen die onder water hebben gestaan. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken verwacht dat deze regeling er snel kan komen, zo heeft hij de Tweede Kamer in een brief laten weten.De vrijstelling is één van... meer
In zowel mest als compost kan Eurofins Agro organische stof analyseren. Organische stof heeft als het ‘zwarte goud’ diverse functies in de bodem. Zeker sinds de bemestingsruimte beperkt is, is het relevant om de aanvoer van organische stof te weten. Het gehalte organisch materiaal in de bodem... meer