Wettelijke regelingen

10 resultaten gevonden
Hoe zit het ook al weer met de regels rond de wettelijke regeling  Derogatie? Waaraan moeten grondmonsters voldoen om vanaf het bemestingsjaar 2013 deze te kunnen benutten voor de wetgeving? Een overzicht.DatumVoor Derogatie is de datum van 1 februari belangrijk. Monsters die op of na 1... meer
Voor derogatie moet u minstens een keer in de vier jaar uw landbouwgrond laten bemonsteren. De deadline daarvoor is 1 februari. Door de vorst in de afgelopen periode is het niet altijd mogelijk om dit vóór die datumte doen. Daarom biedt de overheid voor 2013 uitstel tot 1 maart. Het... meer
Nog even en de ‘meitelling’ komt er weer aan. Voor de aanvraag van een hogere fosfaatgebruiksnorm is bemonstering verplicht. Wat moet er eigenlijk gebeuren om meer fosfaat te mogen bemesten?De wettelijke maximale fosfaatbemesting (gebruiksnorm) is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem.... meer
Om gebruik te kunnen maken van een hogere fosfaatnorm mag van geen enkel perceel het monster ouder zijn dan vier jaar. In Mijn Percelen kunt u in één oogopslag zien welk perceel aan de beurt is voor bemonstering. Is monstername dit jaar bij u nodig? Laat dit dan voor 15 april uitvoeren!In Mijn... meer
Onze buitendienst is weer druk bezig met de monstername voor de derogatieregeling. Doet u ook mee aan deze regeling? Of wilt u mee gaan doen? Lees dan hier de voorwaarden waaraan moet u voldoen.         BemestingsWijzer:  uw informatie voor uitgekiende... meer
Bedrijven met een fosfaatoverschot zijn sinds 1 januari 2015 verplicht de kringloopwijzer bij te houden. Daarvoor heeft u als basis de BEX-gegevens van de kuilen nodig. In dit artikel zetten we de vereisten voor u uiteen.Voor KringloopWijzer gebruikt u exact dezelfde ruwvoergegevens als voor de BEX... meer
De gehaltes fosfaat die beschikbaar zijn voor het gewas (p-beschikbaar) dalen in Nederland. Dat heeft BLGG onlangs naar buiten gebracht. Het blijkt uit de cijfers van akkerbouwpercelen in de afgelopen 10 jaar. Het is tegelijkertijd een herkenbaar beeld in de veehouderij.Dalende fosfaatgehalten gaan... meer
Onze buitendienst in Nederland is weer druk bezig met de monstername voor de derogatieregeling. Doet u ook mee aan deze regeling? Of wilt u mee gaan doen? Lees dan hier de voorwaarden waaraan u moet voldoen.Voor een gezond gewas en een goede opbrengst is voldoende bemesting van groot belang. Dit... meer
Het is inmiddels eind 2016. Welke lessen kunt u trekken uit het afgelopen seizoen op het gebied van bemesting? Vaak verandert er pas echt iets als u even stilstaat en weloverwogen keuzes maakt voor het nieuwe seizoen. Verbetering zit immers in de details. Wij denken graag met u mee. Bemesting is... meer
Het mestseizoen 2017 is weer begonnen. Welke lessen kunt u trekken uit het afgelopen seizoen op het gebied van bemesting? Vaak verandert er pas echt iets als u even stilstaat en weloverwogen keuzes maakt voor het nieuwe seizoen. Verbetering zit immers in de details. Wij denken graag met u mee.... meer