Natriumgehalte kan sterk variëren

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Natriumgehalte kan variëren
Samenvatting: 

Een te hoog natriumgehalte in het drain- of gietwater kan teeltproblemen opleveren. Uit analyses blijkt het natriumgehalte in gietwater sterk kan variëren. Bij een te hoge waarde kunnen maatregelen worden genomen om problemen te voorkomen. 

Natriumgehalte kan sterk variëren

Het Lozingenbesluit dat begin dit jaar van kracht is geworden, stelt nieuwe eisen aan de natriumgehaltes in het gietwater. Voorheen werd er geloosd als er te veel natrium aanwezig was. Dat mag tegenwoordig niet meer. Het is daarom zaak om extra alert te zijn op natrium. Uit onderzoek door Eurofins Agro blijkt dat de gehaltes sterk kunnen schommelen.

Een te hoge concentratie natrium kan verschillende teeltproblemen veroorzaken:

  • Zoutstress: slechte wateropname door de wortel door verschil in osmotische waarde
  • Belemmering opname van andere elementen (o.a. K, Ca)
  • Toxische werking in de plant
  • Te hoge EC: hoe meer natrium, hoe minder ruimte voor overige elementen
  • Slechte structuur van minerale gronden.

De maximale grenzen voor natrium zijn in het verleden voor een aantal hoofdgewassen vastgesteld (tabel 1).

Tabel 1: Maximaal toelaatbare natriumgehaltes (Bron: Akzo Nobel, Eurofins Agro, NMI, Geerten van der Lugt en YARA 2016).

Gewas Natriumgehalte
(max. mmol/liter)
Tomaat 6
Paprika 6
Aubergine 6
Komkommer 6
Meloen 6
Roos 4
Gerbera 4
Orchidee 1

Op dit moment doet Wageningen UR Glastuinbouw verder onderzoek om te kijken of hogere natriumgehaltes mogelijk zijn zonder productieverlies. Ook wordt gekeken naar de ruimte die er zit tussen de minimale EC die de plant nodig heeft om alle voeding aan te bieden en de optimale EC voor optimale gewaskwaliteit. Bovendien wordt het effect van een aangepaste K-, Ca- en Mg-verhouding op de Na-opname bestudeerd.

Inzicht in natrium

Eurofins Agro kan het natriumgehalte in het gietwater analyseren. Uit de analyse van watermonsters die in 2017 zijn genomen, bleek dat de gehaltes sterk kunnen variëren (Tabel 2).

Tabel 2: Het natriumgehalte in 3.000 watermonsters (Bron: Eurofins Agro 2018).

Soort water

Gemiddelde

Na in mmol/l

Laagste

Na in mmol/l

Hoogste

Na in mmol/l

Oppervlakte water 2,8 <0,1 40,3
Bronwater 3,4 <0,1 85,1
Osmosewate 0,4 <0,1 4,1
Leidingwater 2,9 <0,1 7,1
Drainwater 2,8 <0,1 22

Regelmatig analyseren

Bij een te hoog natriumgehalte in het drain- of gietwater,  kunnen maatregelen worden genomen. “Denk aan natriumvrij uitgangswater, natriumarme meststoffen, minder ontsmettingsmiddelen (NaClO), omgekeerde osmose of het selectief verwijderen van natrium uit het gietwater”, vertelt Jan Hardeman, tuinbouwspecialist bij Eurofins Agro. Hij zegt: “Regelmatig het uitgangswater analyseren is van groot belang. Bij onvoldoende regenwater in een droger seizoen zal er overgeschakeld moeten worden op ander water wat mogelijk een hoger natriumgehalte heeft. Daarnaast kan het bicarbonaat cijfer ook anders zijn zodat de zuurdosering aangepast dient te worden.  Inzicht in het natriumgehalte is dan steeds noodzakelijk.”

Meer weten over natriumgehalte? Neem contact op met klantenservice ->

Trefwoorden: