Heranalyse bij twijfel over uitslag van mestonderzoek

Soms is de uitslag op het verslag niet zoals u had verwacht. Een heranalyse kan dan uitsluitsel geven. Volgens de wet is het eenmalig toegestaan om een heranalyse te laten uitvoeren.

De uitslag van de heranalyse is altijd bindend. Alleen vervoerders kunnen een heranalyse aanvragen.
Er zit een verschil tussen een heranalyse en een heronderzoek. Bij de heranalyse wordt gewerkt met het materiaal van het oorspronkelijke monster zoals dat minimaal 10 werkdagen na de afronding van het onderzoek bewaard blijft. Bij een heronderzoek zou een monster opnieuw moeten worden genomen. Bij MINAS is geen heronderzoek mogelijk.

Een eventuele facturering van deze opdracht is afhankelijk van het resultaat van deze heranalyse ten opzichte van de oorspronkelijke bepaling:

  • De bepaling wordt door de heranalyse bevestigd. Dit wil zeggen dat het monster niet foutief geanalyseerd is. Per bepaling worden de analysekosten in overeenstemming met de prijslijst in rekening gebracht. Bij MINAS-heranalyse is dit een vast bedrag van € 30,00 per monster, exclusief btw.
  • De bepaling wijkt af (wordt niet bevestigd). Voor de analyse worden geen kosten in rekening gebracht. Als een heranalyse niet wordt bevestigd, zijn de analyseresultaten van de heranalyse bindend voor alle partijen. Een heranalyse kan dus voor u ook hoger of lager uitvallen dan de verwachtingswaarde.

Aanvragen

  • Vraag heranalyse aan binnen 10 dagen na verslagdatum. 
  • Stuur een mail naar klantenservice.mest@eurofins-agro.com of bel met 088 876 1006.
  • Vermeld bij uw aanvraag het onderzoeksnummer dat op het verslag staat.
  • U ontvangt een bevestigingsbrief van Eurofins Agro als u een heranalyse heeft aangevraagd.