Sticker voor mineralenconcentraat

Wilt u mineralenconcentraat laten onderzoeken? Maak dan gebruik van onze speciale, roze sticker met MC. Dat schept duidelijkheid bij de analyse en voorkomt dat uw monster als vloeibare mest wordt aangemerkt. Eurofins Agro is geaccrediteerd is voor de analyse van mineralenconcentraat overeenkomstig de AP05-wetgeving.

Mineralenconcentraat is het eindproduct dat ontstaat bij verwerking van dierlijke mest door ultrafiltratie of gelijkwaardige technieken, gevolgd door omgekeerde osmose. Onderzoek heeft in de afgelopen jaren aangetoond dat mineralenconcentraat van een goede kwaliteit een werking heeft die vergelijkbaar is aan dierlijke mest en die in de buurt komt van kunstmest. 

Mineralenconcentraat bevat stikstof en kalium en zeer weinig fosfaat. Zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk zijn er goede ervaringen mee opgedaan. Zo is de stikstofwerking ongeveer 80% in vergelijking met die van KAS. Uit veldproeven op bouwland blijkt dat de stikstofwerking van mineralenconcentraat bijna hetzelfde is als bij vloeibare kunstmest. Uit het onderzoek blijkt ook dat het gebruik niet tot meer nitraatuitspoeling leidt dan KAS. Er is een risico op ammoniakemissie, maar door emissiearme toediening wordt dit beperkt. 

Mineralenconcentraat valt onder de definitie van dierlijke mest in de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen en moet daarom bij handel, vervoer en gebruik voldoen aan de regels die gelden voor dierlijke meststoffen.