Uitbreiding labfaciliteiten

Eurofins Agro breidt de labfaciliteiten in Wageningen uit. Deze uitbreiding is nodig om een snelle verwerking van het toegenomen aantal mestmonsters mogelijk te maken. Eurofins Agro nam begin dit jaar de verwerking van mestmonsters van Lab Zeeuws-Vlaanderen over. 

In het voorjaar van 2019 zullen de faciliteiten gereed zijn. “We kunnen dan twee keer zoveel mestmonsters per dag verwerken”, vertelt Angela de Cocq, projectleider bij de nieuwbouw. “Behalve dat we meer mestmonsters kunnen verwerken, zal ook de efficiëntie omhoog gaan, omdat alle processen beter op elkaar worden afgestemd. Het resultaat is een snellere en meer betrouwbare verslaglegging.”

Eurofins Agro verwacht in de periode 15 februari tot 15 april 2019 in totaal ruim 100.000 mestmonsters te kunnen verwerken. Het gaat hierbij om vaste mest, vloeibare mest, compost en spuiwater. 

In de zomer van 2019 vindt de feestelijke opening plaats met een Expertdag, hierover zullen wij u op de hoogte houden!