pH in organisch substraat

PrintPrint  Stuur doorStuur door
De pH van een organisch substraat hangt af van veschillende factoren
Samenvatting: 

Verschillende factoren hebben effect op de pH van een organisch materiaal: de samenstelling, de teelt en bemesting en de watergift. Om een goed beeld te krijgen in de historie van de pH is het zaak om regelmatig een analyse van het substraat uit te laten voeren. 

pH in organisch substraat

De pH heeft een groot effect op de groei en ontwikkeling van uw gewas. In een organisch substraat kan deze echter sterk variëren. Het advies is om  regelmatig de pH te (laten) bepalen.

Het is vaak niet eenvoudig om aan te geven waardoor een verandering in pH ontstaat in een organisch substraat. Een groot aantal factoren heeft hierop namelijk invloed. Soms versterken deze factoren elkaar  en verandert de pH sterk. Soms echter kunnen zij elkaar  juist compenseren en is er geen effect op de pH. Het bijsturen van de pH vraag inzicht in de samenstelling van het substraat en in kennis van de teelt. RHP, kenniscentrum voor substraten, ontwikkelde een checklist om meer grip te krijgen op de pH.  Zie https://www.rhp.nl/nl/ph

Substraateigenschappen

Eigenschappen van een substraat bepalen in grote mate de pH en de buffering.  Met de name de pH bij het begin van de teelt en de EC gedurende de teelt zijn belangrijk.  Als de EC van het toegediende water hoger is dan die van het substraat kan dit een verlagend effect op de pH hebben. Ook de samenstelling en de verhouding tussen de verschillende grondstoffen zijn belangrijk. Zo heeft een substraat met 100% veen een veel grotere buffering dan een substraat waarvan de helft uit veen bestaat. 

Teelt en bemesting

Tijdens de teelt heeft het gewasstadium invloed op de pH. Een vegetatief gewas neemt minder kalium op dan een generatief gewas. Bij een hoge kaliumopname daalt de pH relatief sneller. Ook heeft de keuze voor een bepaalde stikstofbemesting gevolgen voor de pH. Ammonium-stikstof (NH4) verlaagt de pH.  Een organische meststof daarentegen zal de pH aanvankelijk laten stijgen.

Watergift

Daarnaast heeft de kwaliteit van het gietwater invloed. Als er bicarbonaat rijk water (HCO3-) wordt gebruikt dan gaat de pH over het algemeen omhoog.  Vaak wordt er in dat geval wel voor gekozen om het water iets aan te zuren om neerslag van calciumcarbonaat te voorkomen. De wijze van water geven en overvloedige regenval kunnen gevolgen hebben op de uitspoeling van nutriënten. Bij een hoge uitspoeling is vaak een daling van de pH het gevolg omdat het gewas relatief meer ammonium opneemt.

Regelmatig analyseren

Op basis van inzicht in wat er gedurende een teelt gebeurt, is het mogelijk om het effect van de verschillende factoren op de pH beter in te schatten. Daardoor is het eenvoudiger om op de juiste manier bij te sturen. Om een goed beeld te krijgen in de historie van de pH is het zaak om regelmatig een analyse van het substraat uit te laten voeren.  

Meer weten? Neem contact op met horti@eurofins-agro.com

Trefwoorden: