BemestingsWijzer Grasland

BemestingsWijzer analyseert alle belangrijke elementen van grasland, nodig voor de grasproductie en kwaliteit van het ruwvoer. Alle bepalingen samen geven het inzicht dat nodig is om een uitgekiend bemestingsadvies te kunnen geven.

BemestingsWijzer analyseert de verschillende onderdelen van de bodem

  • Chemisch
  • Fysisch
  • Biologisch

Chemisch
De bodem is een belangrijke leverancier van nutriënten bijvoorbeeld stikstof, fosfaat, kalium en zwavel. Maar ook sporenelementen zoals natrium, mangaan en selenium zijn van belang. Eurofins Agro analyseert de hoeveelheid die in de bodem aanwezig is (voorraad) en welk deel hiervan voor het gras beschikbaar komt (beschikbaar). Het bemestingsadvies is gebaseerd op zowel de voorraad als de beschikbare hoeveelheid nutriënten.

Fysisch
De fysische bodemeigenschappen bepalen voor een belangrijk deel de bodemvruchtbaarheid van het grasland. Hoe beter de fysische eigenschappen des te meer gras kan er per ha worden geoogst.
BemestingsWijzer analyseert:

  • De zuurgraad (pH)
  • Organische Stof (%)
  • Lutum (%)
  • CEC (= klei-humus-complex)

Het bemestingsadvies is erop gericht deze kenmerken van de bodem te verbeteren danwel op peil te houden.

Biologisch
Een goede bodem leeft; het bodemleven is actief en mineraliseert organische stof. Nutriënten uit dierlijke mest komen beschikbaar voor het gewas. Daarnaast zorgt gezond bodemleven voor voldoende zuurstof in de bodem en een goede waterhuishouding.
BemestingsWijzer analyseert standaard de hoeveelheid bodemleven in grasland.

Aanvullend: sporenonderzoek
BemestingsWijzer kunt u aanvullen met het sporenpakket. Hierbij heeft u twee keuzes:

  • Beperkt: B en Mn
  • Uitgebreid: B, Cu, Mn, Zn, Se, Co, Si, Mo en Fe

 

Productnieuws