BemestingsWijzer grasland

Goed grasland is het fundament onder een melkveehouderijbedrijf. Grasland levert namelijk de belangrijkste grondstof voor melk: 'ruwvoer'. Door efficiënt gras te produceren (weide én graskuil) daalt de kostprijs per 100 kg melk. Aandacht voor de bemesting van grasland is dus werken aan de financiële toekomst van een veehouderijbedrijf.

Belangrijke elementen bij de bemesting van grasland:

  • grondsooort en bodemvruchtbaarheid
  • gebruik van dierlijke mest
  • kwaliteit van het ruwvoer

Kringloop
Eurofins Agro denkt en werkt vanuit de kringloopgedachte 'grond-voer-koe-mest'. BemestingsWijzer start met de analyse van alle belangrijke bodemkenmerken en geeft vervolgens bemestingsadviezen die doorwerken in bodem, het gewas en voeding van de koeien.

  • Advies voor de bodem: om de bodemvruchtbaarheid voor langere termijn optimaal te maken
  • Advies voor het gewas: om per snede / beweiding een uitstekende drogestofproductie te realiseren
  • Voor de voeding van koeien: om melkvee én jongvee de juiste hoeveelheid energie, eiwit, mineralen, spoorelementen én structuur te geven

Productnieuws