Bodemconditie Groen

De juiste bemesting is de basis voor een gezonde parken en plantsoenen

Bodemconditie Groen is een uitgebreid onderzoek dat zich richt op de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid op basis van profielkuil, penetrometer en bodemvruchtbaarheidsonderzoek. Dit uitgebreide onderzoek brengt de bodemgesteldheid in kaart voor de aanleg van bijvoorbeeld plantsoen en park. Daarnaast geeft Bodemconditie Groen u een uitgebreid advies over eventuele grondslagverbetering en bemesting.