AM-onderzoek

AM-onderzoek digitaal aanvragen

Het is mogelijk om het AM-onderzoek bij Eurofins Agro online aan te vragen.  In de digitale aanvraag kunt u zelf het perceel selecteren dat u wilt laten bemonsteren.

De kaart waarop het perceel geselecteerd kan worden, maakt gebruik van de gewaspercelen van 2009 t/m 2015. Vul per perceel een aanvraag in en geef aan welk onderzoekspakket u wenst. Nadat de aanvraag is verzonden ontvangt u een bevestiging en zal de monsternemer contact met u opnemen voor het uitvoeren van de monstername. 

Uiteraard is het nog steeds mogelijk om het AM-onderzoek aan te vragen via uw monsternemer, via onze klantenservice of elke andere manier die u tot nu toe gewend was. 

Digitale kaartjes

Vanaf aankomend seizoen zullen de meeste bemonsteringskaartjes worden gedigitaliseerd. Hiermee wordt voor een groot deel afgestapt van de papieren kaartjes. Het voordeel van de digitale kaartjes is dat de stroken altijd precies volgens protocol worden ingedeeld. Wanneer de resultaten gereed zijn kunnen eventuele besmettingen worden ingekleurd zodat direct duidelijk is waar de besmetting zich bevindt. Daarnaast biedt het online tonen van de resultaten veel mogelijkheden voor verdere toepassingen. Zo kan er via Akkerweb een taakkaart worden aangemaakt voor granulaat en verschillende beheersmaatregelen voor uw bedrijf worden beoordeeld met het adviesprogramma NemaDecide Geo. Hierover zal later dit seizoen meer informatie worden verstrekt.