AM-onderzoek

Tot 5 euro korting per ha op AM-onderzoek

Door een aantal verbeterslagen kan het AM-intensiefonderzoek efficiënter worden uitgevoerd. Hier kunt u als teler van mee profiteren. Dit seizoen kunt u bij Eurofins Agro tot 5 Euro korting krijgen op het AM-intensief onderzoek. 

Vanaf nu biedt Eurofins Agro de mogelijkheid aan om AM-monsters van maximaal 1500 ml te verwerken. Zie het artikel AM-onderzoek: groter monster, zelfde betrouwbaarheid voor meer informatie. Bij afname van AM-intensief 1500 ml krijgt u 2,50 korting per hectare. 

Onderzoeksduur

Het AM-intensief onderzoek wordt gekenmerkt door een grote piekinzending. De meeste monsters worden gestoken kort na de aardappeloogst. Voor de detectiekans van AM is dat echter niet nodig. Om de piek efficiënt te kunnen verwerken in ons laboratorium en de beloofde onderzoeksduur waar te maken, worden de AMI-monsters aankomend seizoen verdeeld in twee verschillende categorieën. U kunt zelf kiezen of u de uitslag wilt ontvangen voor uiterlijk 1 januari of voor uiterlijk 1 april. Daarnaast is het mogelijk om voor spoedmonsters een versnelde uitslag aan te vragen binnen één, twee of vier weken. Hiervoor wordt een toeslag per monster berekend. 

De onderzoeksduur ‘voor 1 januari’ kan worden aangevraagd tot 1 november of tot wanneer de maximale verwerkingscapaciteit is bereikt. Wanneer u kiest om de uitslag  te ontvangen in de periode 1 januari tot 1 april 2017 ontvangt u 2,50 Euro korting per hectare.

Let op: onderstaande prijzen zijn geldig in het monsternameseizoen 2016/2017:

  Uitslag ontvangen voor 
Max. grootte van monsters 1 januari 2017 1 april 2017
AMI 100 600 ml € 99,90 p. ha. € 97,40 p. ha.
AMI 100 1500 ml € 97,40 p. ha. € 94,90 p. ha. 

 

Percelen opgeven voor AM-onderzoek