Zouten in slootwater

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Slootwater bevat zouten
Samenvatting: 

Houd rekening met de zouten die in het slootwater zitten. Pas de voedingsoplossing aan op basis van onderzoek.

Zouten in slootwater

Onder de huidige weersomstandigheden wordt slootwater zouter. Bij gebruik van slootwater is het zaak om daarmee rekening te houden. Dit geldt ook voor het overschakelen op bronwater. 

In de droge perioden wordt veel slootwater gebruikt. “In slootwater zitten veel bruikbare voedingselementen,” zegt adviseur bemesting glastuinbouw bij Eurofins Agro René Krikke. “Het gaat dan met name om de calcium, magnesium, sulfaat en sporenelementen. Bij het gebruik van slootwater moet hiermee rekening worden gehouden. In de bemestingsschema’s voor de substraatteelt worden de voedingselementen die in het slootwater zitten verrekend met de voedingsoplossing. Vooral in droge periodes is dit erg belangrijk.”

In slootwater zit echter ook natrium, wat die niet bruikbaar is voor het gewas. Krikke: “Sommige gewassen, zoals tomaat en paprika, zullen niet gauw last hebben van groeiremming door te hoge natriumgehaltes in het wortelmilieu. Maar bij andere gewassen kan door een hoog natriumgehalte of een oplopende EC in het wortelmilieu wel groeiremming optreden. Let trouwens ook op ijzer, mangaan en borium in slootwater. Ook deze kunnen in een te hoge concentratie aanwezig zijn. Er is geen probleem zolang het gehalte niet veel hoger is dan in de voedingsoplossing. Boriumovermaat kan necrotische puntjes in bladranden veroorzaken, vooral in het oude blad.”

Bronwater
Ook als er wordt overgeschakeld op bronwater is het zaak om de samenstelling van het water in de gaten te houden. “Bronwater kan jaren stabiel zijn en kan dan soms plotseling veranderen van samenstelling, bijvoorbeeld als het water uit een andere laag komt. Dan kan het zo zijn dat het niet nodig is om kalksalpeter te geven, omdat er al veel calcium uit het bronwater komt.” Krikke waarschuwt: “De planten in de kas drogen snel op en als er onderdoor wordt watergegeven ontstaat er zoutophoping bovenin het substraat. Dit toont als een geel verkleuring en zelfs bruine vlekken of bladeren. Zout gietwater kan dit effect versterken.”

Controleren
Het advies is om bij het overschakelen op een andere waterkwaliteit de samenstelling van het water regelmatig te controleren. Dit kunt u zelf doen met EC-meter en door het laten analyseren van een watermonster.  Meer weten? Neem contact op met onze klantenservice via horti@eurofins-agro.com