Juiste bemonstering compost

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Zorg voor een homogene composthoop
Samenvatting: 

Alleen als een monster op de juiste manier is genomen, krijgt u een correct analyseresultaat.  Hier vindt u tips voor zelf bemonsteren. Dit mag niet bij keurcompost.

Juiste bemonstering compost

Voor een goede analyse van compost is het nodig om op de juiste manier een monster te nemen. De Eurofins Agro-monsternemer kan dit doen voor u of u doet dit zelf.

Als u zelf een monster wilt steken, is het zaak om dit op de juiste manier te doen. Alleen dan krijgt u een betrouwbaar resultaat. Voor keurcompost is het niet toegestaan om zelf te bemonsteren.

 Hier de richtlijnen:

 • Neem het monster uit een homogene, stabiele hoop,
 • Bemonster compost op een transportband alleen als het klaar ligt voor transport en niet als het nog wordt opgeslagen voor nacompostering,
 • Bemonster niet op vrijdag,
 • Draag reflecterende bovenkleding als u bemonstert buiten de veilige looproute,
 • Draag veiligheidsschoenen en een helm.

Voor bacterieel onderzoek geldt bovendien:

 • Gebruik een ontsmet flesje,
 • Draag handschoenen,
 • Werk hygiënisch,
 • Zorg voor verzending op de dag van monstername (monsters moeten binnen 24 uur bij Eurofins Agro zijn).

Voor de afhandeling van een monster:

 • Gebruik het juiste formulier:
  - Orderformulier Compost/Zuiveringslib/Bodem
  - Voor bacterieel onderzoek: Compost IN150
 • Kruis het juiste product aan en het gewenste onderzoekspakket,
 • Voeg bij elk monster een orderformulier,
 • Stuur de juiste hoeveelheid monstermateriaal in per monster per pakket.

Verzend het monster plus formulier dezelfde dag nog naar Eurofins Agro.

Trefwoorden: