Langer mest uitrijden

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Langer mest uitrijden in 2018 toegestaan
Samenvatting: 

Langer mest uitrijden is toegestaan in 2018.

Langer mest uitrijden

De periode waarin boeren mest mogen uit rijden is verlengd. Normaal eindigt die periode eind augustus, maar vanwege de droogte kan er nu tot half en in een aantal gevallen tot eind september mest worden uitgereden. 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dat besloten op basis van adviezen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de Technische Commissie Bodem (TCB). Ook heeft zij met Eurocommissaris Hogan afgesproken dat boeren die als gevolg van de droogte niet kunnen voldoen aan alle voorwaarden voor vergroening niet worden gekort op hun subsidie. 

Nieuwe uitrijperiodes
Boeren krijgen meer tijd om mest uit te rijden omdat het bemesten van verdroogde grond nadelig kan zijn. De exacte uitrijperiode is afhankelijk van de vraag of er sprake is van grasland of akkerland (bouwland) en het type ondergrond (zand, löss, klei of veengrond). Concreet heeft minister Schouten besloten de periode op te rekken tot:

  • voor akkerland (alle type gronden): tot en met 15 september 2018
  • voor grasland (zand- en lössgrond): tot en met 15 september 2018
  • voor grasland (klei- en veengrond) tot en met 30 september 2018
Trefwoorden: