Wat is de onderzoekduur voor mest bij Eurofins Agro?

Maximaal 4 werkdagen voor vloeibare mest (N, P). Maximaal 6 werkdagen voor vaste meste (N, P, droge stof).
Heeft u vragen, belt u dan de klantenservice van manure: 088 - 876 10 06.