Water en bemesting bij hoge verdamping

PrintPrint  Stuur doorStuur door
paprika
Samenvatting: 

Bij hoge verdamping onder warme omstandigheden wordt meer water gegeven. Dit heeft gevolgen voor de EC in de mat en de verhouding tussen de voedingselementen. Houd hiermee rekening.

Water en bemesting bij hoge verdamping

De warme zomerse dagen vergen veel van uw gewas. Hoge temperaturen en  hoge lichtintensiteiten laten het gewas in de kas sterk verdampen. Extra aandacht voor de watergift en de voedingstoestand in de mat is dan op z'n plaats.

Onder normale omstandigheden is in het wortelmilieu van bijvoorbeeld tomaat, paprika, aubergine en komkommer een vrij stabiele hoeveelheid voedingsstoffen aanwezig. Ook de verhouding tussen de diverse elementen houden we het liefst stabiel. Zo is bij tomaat de voedingstoestand in de mat gebaseerd op een watergift van ongeveer 3-4 liter per m2 met een EC van 3 mS/cm. De EC in de mat ligt dan tussen 4,5 en 5. Het drainpercentage is zo'n 30 procent. Maar wat gebeurt er als, vanwege de enorme verdamping in de zomer, meer dan twee keer zoveel water wordt gegeven?

EC in de mat
Ten eerste verandert de EC in mat. Door de aanvoer van veel water met lagere EC gaat de samenstelling in de mat lijken op die van de voedingsoplossing. Een extra verlaging van de EC, die 's zomers in combinatie met hoge watergiften wel wordt toegepast, versterkt dit effect.

Voor de plant is een lage EC niet erg. Vanwege de hoge verdamping neemt het gewas overdag voornamelijk water op. De lage EC mag echter niet te lang aanhouden. Dit gaat ten koste van de vruchtkwaliteit. Elke nacht moet de EC weer op het gewenste niveau zijn.

Sturen op EC
Problemen met de vruchtkwaliteit kunnen worden voorkomen door te sturen op de EC in de mat. Regelmatig meten in de mat blijft dus zinvol, ook in de zomermaanden. Op basis van de metingen zal elke teler vervolgens op geheel eigen manier bijsturen. Hoe dit kan worden bereikt, is sterk afhankelijk van het watergeefregime en de snelheid waarmee uw druppelsysteem de veranderingen bij de plant kan krijgen.

Veranderde verhoudingen
Het tweede gevolg van een hoge watergift is dat de verhouding tussen de elementen in de mat wijzigt. De balans tussen voedingsoplossing en de juiste samenstelling in het medium gaat verloren. Door de grotere doorspoeling daalt het calciumgehalte (Ca). De verhouding tussen Ca en kalium (K) raakt daardoor uit evenwicht.

Recirculeren
Recirculeren versterkt de afwijking, doordat het drainwater met afwijkende gehalten  in de voedingsoplossing wordt bijgemengd. Regelmatige controle van de samenstelling van het drainwater, in combinatie met een aangepast advies, is dan ook zinvol.

Aanpassen voedingsoplossing
De verstoorde verhouding tussen de elementen kan worden opgevangen door de samenstelling van de voedingsoplossing te wijzigen. Zodra sprake is van fraai zomerweer en er dagelijks meer dan 5 l water/m2 wordt gegeven, kan Eurofins Agro aan aangepast bemestingsadvies geven.

Trefwoorden: