Zijn mijn uitslagen nog geldig voor de derogatieregeling?

Monsters in 2017 zijn nog geldig vanaf monstername datum 01-02-2013.