Voorkom natriumophoping bij recirculatie

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Tomaat
Samenvatting: 
  • De zuiveringsplicht dwingt telers om na te denken over natriumophoping.
  • Te veel natrium kan schade geven aan het gewas.
  • Laat bij twijfel gietwater en/of meststoffen analyseren op natriumgehalte.

Voorkom natriumophoping bij recirculatie

Te veel natrium kan schade geven aan het gewas. Als de voedingstoestand niet goed is, is dat meestal te corrigeren bij recirculatie. Te veel natrium in het wortelmilieu is echter niet gemakkelijk op te lossen. Voor natrium geldt daarom: zo min mogelijk. Laat bij twijfel een analyse uitvoeren.

De zuiveringsplicht dwingt telers om na te denken over natriumophoping. Om natriumophoping te voorkomen, is het zaak om niet te zout gietwater en schoon substraat te gebruiken. Zeker als er wordt gerecirculeerd, is dit belangrijk. Gebruik bovendien meststoffen die geen of nauwelijks natrium bevatten.

Te veel natrium
Te veel natrium kan leiden tot een lagere opname van kalium, ammonium en calcium. Dat pakt negatief uit voor het gewas. Of een gewas te lijden heeft van een te veel aan natrium wordt beïnvloed door een aantal factoren. Denk daarbij aan de zoutgevoeligheid van het gewas, het groeistadium, de manier van watergeven en de kwaliteit van het gietwater. Lees meer over natriumophoping en de risico's daarvan.

Check op natrium
De hoeveelheid natrium in het wortelmilieu neemt vooral toe door te zout gietwater, en soms door langdurig recirculeren. Gietwater kunt u laten controleren op het natriumgehalte. Het natriumgehalte van een meststof wordt in een aantal gevallen vermeld op het etiket. Deze informatie is echter niet altijd makkelijk te vinden. Laat bij twijfel een meststofmonster analyseren op hoofd- en spoorelementen (daarin wordt ook natrium bepaald).

Als u teelt in kokossubstraat; zorg dan voor goed gespoeld en gebufferd substraat. Of het spoelen en bufferen goed is uitgevoerd, kunt u laten controleren met een potgrondmonster met water als extractiemiddel en met bariumchloride als extractiemiddel.  

Meer weten over natriumophoping? Neem contact op