Wat zit er in uw water?

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Neem een monster om de waterzuiverheid te onderzoeken
Samenvatting: 
  • Per 1 januari geldt een verplichte zuivering van al het lozingswater in de glastuinbouw.
  • Laat bij twijfel een watermonster nemen.
  • Check de werking van de zuiveringsinstallatie met een wateranalyse.

Wat zit er in uw water?

Per 1 januari geldt een verplichte zuivering van al het lozingswater in de glastuinbouw. Veel telers hebben inmiddels maatregelen getroffen. Als u nog twijfelt of u op korte termijn actie moet ondernemen, is het zinvol om een watermonster te nemen. Wilt u weten of uw installatie het naar behoren doet? Laat ook dan het water analyseren.

Er kunnen op verschillende manieren ongewenste stoffen vanuit de kas in het oppervlaktewater terechtkomen. De nieuwe regelgeving moet dit voorkomen. Per 1 januari 2018 zal er handhaving plaats gaan vinden.

Onderzoek de actuele situatie
Een gedegen inventarisatie van de waterstromen op uw bedrijf is zinvol om knelpunten te ontdekken. Daarbij kunt u denken aan lekkages in leidingen of opslagtanks, verontreinigingen van het condenswater, overlopende lekbakken en kasgoten. Al het lozingswater dient gezuiverd te worden, individueel of collectief. Er zijn daarvoor diverse zuiveringsinstallaties goedgekeurd.

Eurofins Agro kan een wateranalyse uitvoeren zodat u inzage krijgt in de samenstelling van de diverse waterstromen. Waar gaat het goed en waar gaat het mogelijk mis? Ook kan Eurofins Agro onderzoeken of de zuiveringsinstallatie goed werk aflevert. Eurofins Agro biedt daarvoor ZuiveringsCheck. Dit onderzoek kan residuen van gewasbeschermingsmiddelen in heel lage dosis  (0.01 µg/l) vaststellen.,

Recirculeren en natrium
Als u gaat recirculeren is vooral natriumophoping een punt van aandacht. Het is in ieder geval zaak om te starten met schoon uitgangswater. Daarnaast kan men kiezen voor natriumarme meststoffen of kan er van omgekeerde osmose gebruik worden gemaakt. Apparaten die selectief natrium uit het water verwijderen, zijn de nieuwste ontwikkeling.

En bij twijfel kan Eurofins Agro natuurlijk het natriumgehalte analyseren. Niet alleen in het water maar bijvoorbeeld ook in het blad. Door goed te monitoren kan er ervaring op gedaan worden met natriumcijfers. Mogelijk dat u met wat hogere natriumcijfers kunt werken in de teelt zonder dat dit schade geeft. Dit betekent dat u uiteindelijk minder snel water hoeft te lozen en dus bespaart in zuiveringskosten. Met de informatie uit de verslagen is het mogelijk om nauwkeurig te sturen op de behoefte van het gewas.

Meer weten? Neem contact op met horti@eurofins-agro.com

Trefwoorden: