PRODUKTER

EnsilageManager innehåller nu en ny komponent: Vomkaraktär; vårt nya analysverktyg för ensilage.Med...

EXPERTIS

Detta påstår Peter van Dooren, Internationell Produkt Manager som arbetar för BLGG AgroXpertus. "Förtorka alltid grönmassan innan inläggning. Beroende på vädret, kan en god torrsubstanshalt bli optimal med 24-48 timmars förtorkning på fältet. "Genomsnittlig torrsubstanshalt för svenska prover är 35 %. Den optimala torrsubstans-halten av ensilerat är mellan 30-40 % i plansilo och lite högre i...
För att skapa ett vällagrat, smak- och energirikt ensilage, behöver många faktorer samverka. Socker, torrsubstanshalt och mjölksyra är viktiga. Dessa parametrar bidrar med värdefull information till ensileringsprocessen och mjölkproduktionens potential av ensilaget.I svenska ensilageprover är medelvärdet på socker 5,5 %. Den nivån är bra, men tyvärr har mer än 30 % av de svenska ensilageproverna...