Efficiënte bemonstering voor AP06

PrintPrint  Stuur doorStuur door
AP06-bemonstering
Samenvatting: 

In 2019 is per 1 februari 2019 een aantal zaken rond de onafhankelijke monstername gewijzigd. Hier u de belangrijkste veranderingen.

Efficiënte bemonstering voor AP06

Voor een vlotte en correcte afhandeling van AP06-monsters is het zaak om de juiste gegevens bij de hand te hebben. Schuiven met vrachten die gepland zijn in met aaneengesloten tijdvakken wordt niet meer gedoogd.

In 2019 is per 1 februari een aantal zaken rond de onafhankelijke monstername gewijzigd. Hier vindt u de belangrijkste veranderingen.

Kamer van Koophandel (KvK)

RVO vereist het KvK-nummer van leverancier, intermediair en afnemer bij het aanmelden van de vrachten. Zorg dat u deze nummers bij de hand hebt. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de vracht aan te melden in het systeem van RVO.

Dagdeel bemonstering

Voor een correcte afhandeling moeten vrachten worden aangemeld bij Eurofins Agro minimaal één dag voorafgaande aan de dag van monstername uiterlijk om 14.00 uur via planningAP06@eurofins-agro.com. Wij plannen een monsternemer in voor bemonstering op het gewenste tijdstip.
Voor het bemonsteren van vrachten zijn de volgende mogelijkheden:

  • Bij minimaal 10 vrachten kan een ‘hele dag bemonstering’ worden aangevraagd. Dit bedraagt een dagvenster van 6:00-18:00 uur. In dit dagvenster mogen alle vrachten worden bemonsterd. Er hoeft dus geen specifieke tijd worden aangegeven, als de vrachten maar tussen 6:00 en 18:00 vallen. Vrachten die voor of na dit dagvenster vallen, moeten elk apart via het oude tijdvak van twee uur worden aangemeld en moeten dan ook echt binnen het tijdvak van twee uur worden bemonsterd.
    Mocht een vracht middels ‘hele dag bemonstering’ zijn aangemeld en buiten dit venster vallen, dan kan 3 uur voor begin dagdeel en uiterlijk tot 13.00 de vracht nog worden omgezet naar een tijdvak van 2 uur. Hierbij is wel van belang dat er minimaal 10 vrachten overblijven in de ‘hele dag bemonstering’. Mocht NVWA merken dat hier niet aan wordt voldaan, kan intermediair recht op dagdeelbemonstering verliezen. 
  • Bij minimaal 5 vrachten kan een ‘halve dag bemonstering’ worden aangemeld. Dit houdt in een ochtend van 6.00-12.00 uur óf een middag van 12:00-18:00. Binnen dit dagdeel mogen alle vrachten worden bemonsterd. Er hoeft dus geen specifieke tijd worden aangegeven. Vrachten die voor of na dit dagvenster vallen, moeten elk apart middels het oude tijdvak van twee uur worden aangemeld en moeten dan ook echt binnen het tijdvak van twee uur worden bemonsterd.

Mocht een vracht middels ‘halve dag bemonstering’ zijn aangemeld buiten dit venster vallen, dan kan 3 uur voor begin dagdeel en uiterlijk tot 13.00 de vracht nog worden omgezet naar een tijdvak van 2 uur. Hierbij is wel van belang dat er minimaal 5 vrachten overblijven in de ‘halve dag bemonstering’. Mocht NVWA merken dat hier niet aan wordt voldaan, kan intermediair recht op dagdeelbemonstering verliezen. 

  • Bij minder dan 5 vrachten geldt de oude aanmeldingsprocedure van een tijdvak van 2 uur per vracht. Binnen deze tijdvakken mag dus niet meer worden geschoven. Ook hierbij geldt, dat tot uiterlijk 3 uur voor aanvang van het tijdvak een wijziging kan worden aangebracht.

Melding

Eurofins Agro meldt vervolgens  bij de NVWA:

  • De geplande datum van monstername en vervoer
  • De bedrijfslocatie waar aan- en afvoer plaats vindt
  • De mestcode(s)
  • De KvK-nummers van leverancier, intermediair (KvK van monsternamelocatie), vervoerder en afnemer.

Bemonstering

Op het afgesproken tijdstip is de monsternemer aanwezig om het monster te nemen. U ontvangt een uniek monsternummer van uw monsternemer. Dit nummer voert u in, in de AGR-GPS apparatuur. Onze koerier haalt vervolgens de monsters op bij de monsternemer en brengt deze naar ons laboratorium. Stuur de begeleidingsformulieren naar Eurofins Agro: AP06@eurofins-agro.com  Het EDI-formulier stuurt u automatisch in.

Meer weten?
Neem contact op met:

Trefwoorden: