Opname nutriënten in het najaar

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Zorg voor de juiste samenstelling van de voedingsoplossing
Samenvatting: 

In de winter is het belangrijk om extra aandacht te geven aan de EC. Let op sporenelementen en beregen zo mogelijk van boven om zoutophoping te voorkomen.

Opname nutriënten in het najaar

Het wordt nu merkbaar donkerder. Omdat er minder licht is, groeit de plant anders en is de opbouw trager. Daar staat tegenover de verdamping wel hoger is door het stoken. “Dat heeft effect op de opname van voedingselementen. Met name sporen vragen de komende maanden de aandacht,” stelt René Krikke, specialist plantenvoeding en bemesting bij Eurofins Agro.

“Een analyse van het drainwater laat zien wat het gewas heeft opgenomen en hoe het recept moet worden aangepast, ” zegt hij. “Bij de start van vruchtgroenten is de EC hoog om rek te voorkomen en soms ook om de plant generatief te sturen. De hoge EC wordt bereikt door de EC die weggestuurd wordt op de unit gewoon te verhogen. Het gevolg is dan echter wel dat de sporenelementen mee omhoog gaan.”

Een mestbak die klaar is gemaakt met een EC van 3.0 en die vervolgens wordt gebruikt om een EC van 6.0 in de mat te krijgen, doseert daardoor ook twee keer zoveel sporen. Krikke: “De analyses van het drainwater in de winter laten vaak hoge concentraties sporenelementen zien. Een aantal elementen wordt gemakkelijk opgenomen. Een teveel aan sporenelementen kan echter overmaatverschijnselen veroorzaken. Zink wordt niet gemakkelijk opgenomen en daardoor kan de  zinkconcentratie in de mat flink oplopen. Bij het klaarmaken van de bakken moet daarom rekening worden gehouden met de EC-verhoging. Dat betekent dat er in een aantal gevallen minder sporen moeten worden gedoseerd,” adviseert Krikke.

Potplanten en snijbloemen
Ook in de teelt van potplanten op eb-vloed is het in de winter belangrijk om extra op de EC te letten. Het is algemeen bekend dat de EC bovenin de pot veel hoger is dan onderin de pot. Als onderin de pot een EC van 0.6-0.8 mS/cm wordt gevonden, kan bovenin de pot de EC zijn opgelopen tot 3.0-5.0 mS/cm. In snijbloemen op substraat is een zelfde beeld te zien; onder de druppelaars is de doorspoeling hoger en de EC lager, tussen de druppelaars droogt de mat elke keer uit en blijft het zout achter.

“Het mooiste is als er af en toe van boven kan worden beregend. Als dat niet mogelijk is, is het nodig om in een week met drogend weer een keer met schoon water extra te beregenen. Het op tijd afbouwen van een hoge giet-EC, zodat de plant de pot al ‘leeg eet’ voordat de groei afneemt, voorkomt ook een te snelle doorstijging van het zoutgehalte. Ook hier kan een analyse van het drainwater nuttig zijn. Dit inzicht maakt duidelijk of extra beregenen nodig is.”

Stikstof en kali
In de analyses kan het zijn dat ’s winters gemiddeld wat lagere stikstof (N) en kali (K) gehaltes worden teruggevonden. Door de lagere watergift wordt er ook minder  N en K gegeven. Deze elementen kan een plant makkelijk opnemen vanwege hun eenwaardigheid. De opname van de andere elementen kan dan in verhouding wel eens wat te laag zijn. Houd daarmee rekening in de winter. De voeding komt in deze periode preciezer omdat de plant het al moeilijker heeft en herstel van de plant langer duurt.

Trefwoorden: