Analyse sporenelementen gras- en maisland

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Sporenelementen zijn nuttig voor het gras én de koeien
Samenvatting: 
  • Sporenelementen zijn nuttig voor gras, mais én koe
  • Let op tekorten én op overmaat
  • Silicium, Molybdeen en IJzer zijn nieuw in het sporenpakket

Analyse sporenelementen gras- en maisland

Sporenelementen zijn noodzakelijk voor de groei van gras en maïs én hebben effect op de gezondheid en vruchtbaarheid van melkvee. Analyse van sporenelementen geeft inzicht in de beschibaarheid ervan in de bodem. Gericht bemesten met sporenelementen zorgt ervoor dat de veestapel gezond en efficiënt melk blijft produceren.

Koper
Koper is evenals borium belangrijk voor de korrelzetting in mais.
In het dier heeft Cu invloed op de stofwisseling, de vorming van rode bloedlichaampjes en van haar. Een tekort aan koper geeft bloedarmoede, verminderde weerstand en een onregelmatige bronst. Kopergebrek kan chronische diarree, slechte groei en een verlaagd melkvetgehalte veroorzaken. Een overmaat geeft kans op leverbeschadiging.

Zink
Zink is belangrijk voor de wortelontwikkeling. Zink stimuleert de aanmaak van hormonen die de wortelontwikkeling ondersteunen en zorgt voor een betere doorlaatbaarheid van het wortelstelsel waardoor de opname van mineralen verbeterd.

Selenium
Selenium is met name van belang voor de gezondheid van vee (uiergezondheid en vruchtbaarheid). Mais en gras bevat meestal minder Se dan de streefwaarde waardoor er onvoldoende Se in het ruwvoer zit. In grasland kan Se-bemesting zinvol zijn omdat gras dit sporenelement snel opneemt.  De opname van Se wordt bemoeilijkt bij een lage pH en hoge P en S gehalten. Het is gebleken dat Se-bemesting bij snijmais weinig zin heeft doordat maar een klein percentage van het bemeste Se in de maisplant terecht komt.

Kobalt
Kobalt is nodig voor een goede groei van de pensbacteriën. Verder is het een belangrijk bestanddeel van vitamine B12. Een tekort aan kobalt heeft een nadelige invloed op de gezondheid van het vee. Het geeft een slechtere penswerking, minder eetlust, slechtere bevruchtigingsresultaten. Vaak treedt bloedarmoede op.

Silicium
Silicium zorgt voor een stevigere plant welke beter bestand is tegen droogte en ziektes. Si verstevigt de celwanden en beperkt de kans op legering. Bemesting met silicaten kan de P-beschikbaarheid in de bodem verhogen.  Mais en grassen heeft een hoge Si-behoefte.

Molybdeen
Molybdeen is betrokken bij de vorming van een aantal enzymen en is nodig voor de binding van stikstof door vlinderbloemigen. Klaver heeft een hoge Mo-behoefte en gras heeft weinig Mo nodig. Mais heeft een lage Mo-behoefte. Een hoog Mo-gehalte is niet schadelijk voor de plant maar kan in ruwvoer leiden tot kopergebrek bij herkauwers.

IJzer
IJzer is essentieel voor alle planten en is een component van een aantal belangrijke enzymen. Hiernaast is Fe nodig voor de eiwitsynthese en de aanmaak van bladgroen.  Een lage pH-waarde of weinig lucht in de grond verhoogt het gehalte aan beschikbaar Fe. Een te hoog Fe-gehalte vermindert de beschikbaarheid van fosfaat in de bodem. Mais is gevoelig voor ijzergebrek.