De zeven zekerheden van een fosfaatbepaling door Eurofins Agro

PrintPrint  Stuur doorStuur door
7 zekerheden gecheckt
Samenvatting: 

- Binnen de kaders van de wet biedt Eurofins Agro haar klanten landbouwkundige 
meerwaarde.

- De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de analysecijfers is aangetoond en gewaarborgd.

De zeven zekerheden van een fosfaatbepaling door Eurofins Agro

De afgelopen weken is er onrust in de markt ontstaan over fosfaatbepalingen door Eurofins Agro met de nieuwe NIRS-methode. Wij zetten een aantal zaken voor u op een rij:

 1. Eurofins Agro is een geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie geldt voor zowel de laboratoriumactiviteiten als de monstername. De exacte scope van de accreditatie vindt u op de site van de RVA; ons accreditatienummer is L122.
 2. Eurofins Agro voert de P-Al-meting  in duplo uit, zoals de wet ook voorschrijft.
 3. Eurofins Agro voert de P-Al-meting op de klassieke chemische manier uit in combinatie met de Near Infra Rood (NIRS)-meting; een eigen meetmethode.
 4. De wet biedt aan laboratoria de mogelijkheid om een eigen meetmethode toe te passen.
  staatscourant.png
   
 5. De eigen meetmethode voldoet  aan de eis van conformiteit (=gelijkwaardige betrouwbaarheid en nauwkeurigheid). Lees daartoe het  validatierapport via deze link -> 
 6. Eurofins Agro kiest voor het toepassen van NIRS, om de wettelijke analyses te verrijken met aanvullende landbouwkundige informatie. De NIRS-techniek biedt de mogelijkheid veel bodemvruchtbaarheidsparameters te meten, bijvoorbeeld organische stofkwaliteit, pH, de granulaire fractie en de bodemvoorraad van nutriënten.
 7. Eurofins Agro neemt actief deel in verschillende (internationale) ringtesten (bijvoorbeeld Wepal), waar deskundigen de kwaliteit tussen labs beoordelen. Binnen deze ringonderzoeken scoort Eurofins Agro goed.

 

Trefwoorden: