Denk aan scheurmonsters: de regels op een rij

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Grasland scheuren. | beeld Loonbedrijf Lindeboom
Samenvatting: 
  • Grasland scheuren voor maïs mag  op de zand- en lössgronden nog tot en met 10 mei.
  • Tot en met 31 mei mag u nog scheuren als u direct het perceel weer inzaait met gras.
  • U bent echter verplicht een scheurmonster te nemen, ook als u niet deelneemt aan derogatie.  

Denk aan scheurmonsters: de regels op een rij

Grasland scheuren voor maïs mag  op de zand- en lössgronden nog tot en met 10 mei.  Tot en met 31 mei mag u nog scheuren als u direct het perceel weer inzaait met gras.  U bent echter verplicht een scheurmonster te nemen, ook als u niet deelneemt aan derogatie. 

    BLGG logo
     BemestingsWijzer:  uw informatie voor uitgekiende bemesting
 
     Bestel      Meer info

De regels voor het scheuren van grasland gelden alleen voor grasland dat is bestemd voor voederproductie. De voorwaarden voor het scheuren en vernietigen van grasland op klei, veen en zand- en lössgrond zijn opgesteld om te voorkomen dat te veel stikstof uitspoelt. Ook doodspuiten wordt gezien als vernietiging van grasland. 

Het aanvragen van dergelijke scheurmonsters worden tijdens de drukke voorjaarswerkzaamheden makkelijk vergeten. Een overtreding van de regels kan echter leiden tot een boete en een korting op de bedrijfstoeslag (randvoorwaardenkorting). De genoemde regels gelden ook volledig voor bedrijven die geen gebruik maken van derogatie. 

Wanneer verplicht een scheurmonster nemen?

Wanneer u het gewas nog gaat bemesten na het scheuren  (bijvoorbeeld de rijenbemesting van de snijmaïs)  bent u verplicht een  scheurmonster te nemen.  Het monster moet zo kort mogelijk voor de geplande bemesting genomen worden. 

U kunt een scheurmonster aanvragen bij uw monsternemer, of via onze klantenservice: telefoon 088 - 876 1010, e-mail klantenservice@blgg.nl

Wanneer is er geen scheurmonster nodig?

  • Als een perceel grasland in het voorjaar wordt heringezaaid en het opnieuw ingezaaide grasland pas bemest wordt nadat de eerste snede is geoogst. 
  • Als een perceel grasland in het najaar wordt vernietigd, aansluitend opnieuw wordt ingezaaid met gras en er pas bemesting plaatsvindt in het volgende voorjaar.