Geelverkleuring bij potplanten: hoe kan dat?

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Potplanten. |bron WUR
Samenvatting: 
  • Geelverkleuring uit zich vooral als planten in de groei zijn en nieuwe plantendelen worden aangelegd.
  • Geelverkleuring bij oudere bladeren laat zich goed verklaren door het verplaatsen van nutriënten van oude naar jonge bladeren.
  • Wilt u het preciezer weten welk nutriënt de geelverkleuring veroorzaakt? Laat dan een gewasanalyse doen.

Geelverkleuring bij potplanten: hoe kan dat?

Geelverkleuring bij potplanten is een aanwijzing voor een gebrek. Maar welk gebrek? Het maakt nogal uit waar de gebreksverschijnselen aan de plant te zien zijn. Aan de jonge of oude bladeren? Aan het blad als geheel of alleen het bladmoes?

    BLGG logo
     Gewasonderzoek:  Inzicht in nutriëntenopname
 
     Bestel      Meer info

Geelverkleuring uit zich vooral als planten in de groei zijn en nieuwe plantendelen worden aangelegd. Als planten helemaal lichter van kleur worden of vergelen, is er al gauw sprake van een stikstof-  of zwavelgebrek. Bij jonge bladeren en in de kop komt ijzergebrek makkelijk voor en mangaangebrek zie je eerder in oudere bladeren; beide in het bladmoes. Zinkgebrek kan juist pleksgewijs optreden.

Magnesium
Geelverkleuring bij oudere bladeren laat zich goed verklaren door het verplaatsen van nutriënten van oude naar jonge bladeren. Vooral van magnesium is dat fenomeen bekend. Magnesium is dan minder aanwezig of minder beschikbaar. Dat laatste kan ook voorkomen bij  een stijgende EC tijdens de teelt. Magnesium moet dan voorrang geven aan kalium en calcium en is het slachtoffer van antagonistische werking, dat bij een stijgende EC sterker wordt.

Gewasanalyse
Wilt u het preciezer weten welk nutriënt de geelverkleuring veroorzaakt? Laat dan een gewasanalyse doen. Bemonster dan die delen van de plant die geel zijn, of maak juist een vergelijking tussen jongere en oudere gewasdelen.