Mestanalyse biedt zekerheid

Samenvatting: 
  •  Mestanalyse bespaart de veehouder: 
  • Extra kosten voor kunstmest 
  • Verlies van kwaliteit en opbrengst
  • Tekorten in fosfaat- en stikstofruimte

Mestanalyse biedt zekerheid

Voordat de komende weken massaal mest wordt uitgereden, is het raadzaam de samenstelling van de mest te analyseren. Zo weet u hoeveel voedingsstoffen met elke kuub mest op het perceel wordt aangevoerd.

Veehouders die mest van het eigen bedrijf uitrijden, laten dit lang niet altijd bemonsteren en analyseren. Ook bij `boer-boer-transport` en de `Vogelaarvariant` is  bemonstering – strikt volgens de wet – niet noodzakelijk. Toch is het raadzaam dit wel te laten doen. Een mestanalyse geeft namelijk inzicht in de hoeveelheid nutriënten die op het perceel wordt toegediend. De kunstmestgift kan hierop worden afgestemd.

Gemiddelden zeggen niets
De samenstelling van mest verschilt enorm. Bij rundveedrijfmest varieert het N-gehalte van 3,1 tot 5,1%. Bij een drijfmestgift van 30 ton per ha kan de N-gift daardoor 60 kg N/ha verschillen.
De gemiddelde samenstelling van mest zegt dus niet veel; het is een onbetrouwbare richtlijn waarop geen bemestingsplan is te baseren. Wordt toch met gemiddelden gerekend, dan zijn de gevolgen:
- extra kosten voor kunstmest
- verlies van kwaliteit en opbrengst
- tekorten in fosfaat- en stikstofruimte

Analyse biedt zekerheid
Veehouders die mest laten analyseren, baseren hun bemestingsplan op reële gehalten in de mest. In combinatie met de werkingscoëfficiënt van de mest is snel duidelijk welke voedingsstoffen er daadwerkelijk voor het gras of de maïs beschikbaar komen. De restbehoefte kan dan eenvoudig worden opgevuld met kunstmest.

Monstername
De monstername van mest kan een veehouder zelf doen of via de transporteur laten doen. Zorg er wel voor dat de mest homogeen is voordat u een monster neemt, bijvoorbeeld door te mixen. Mest ontmengt zich namelijk in de silo of put; daardoor ontstaan grote verschillen in gehalten.
Materiaal om het monster te nemen én een heldere instructie, zijn verkrijgbaar bij de rayonmedewerker van BLGG AgroXpertus in de regio.<br /