Randvoorwaarden voor een succesvolle maïsoogst

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Randvoorwaarden voor een succesvolle maïsoogst
Samenvatting: 
  • De bodemtoestand is zeer bepalend voor de uiteindelijke opbrengst.
  • Als er eenmaal is gezaaid kan er niet veel meer gecorrigeerd worden.
  • Anders dan bij gras heeft het tijdstip van de bemesting bij maïs geen effect op de later droge stofopbrengst.

Randvoorwaarden voor een succesvolle maïsoogst

Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle maïsoogst? Het begint met bemonsteren. De bodemtoestand is namelijk zeer bepalend voor de uiteindelijke opbrengst. Als er eenmaal is gezaaid kan er niet veel meer gecorrigeerd worden. Alleen K-bemesting kan als de mais er al in zit.

Voor een uitgebreid artikel sprak Melkveebedrijf met Gerard Abbink, productmanager veehouderij bij BLGG AgroXpertus. Zo blijkt uit cijfers van BLGG AgroXpertus dat veel akkerpercelen in Nederland niet de juiste zuurtegraad (pH) hebben. Een goede pH is heel belangrijk voor de benutting van beschikbare voeding in de bodem. Door middel van bodemanalyse kan worden bepaald of er bekalking nodig is. Ook wordt duidelijk hoeveel fosfaat, stikstof of kali er nodig is. Dit geldt ook voor andere mineralen en sporenelementen: ook die hebben invloed op de opbrengst.

Een goed bemestingsplan
Bemonstering is de de basis van een gedegen bemestingsplan en een zo optimaal mogelijke opbrengst van het land. Ter illustratie noemt Melkveebedrijf een meerjarenproef van BLGG AgroXpertus waarin wordt aangetoond dat zwavelrijke kunstmest leidt tot een hogere opbrengst en verbeterde kwaliteit. Naast een halve ton droge stof per hectare werd er ook ruim 10 gram zetmeel per kilogram droge stof per hectare geoogst bij een dekkende zwavelbemesting.

Hoge fosfaattoestand
Anders dan bij gras heeft het tijdstip van de bemesting bij maïs geen effect op de latere droge stofopbrengst. Bemesting moet bij maïs niet te vroeg plaatsvinden. Ook hierbij biedt onderzoek van BLGG AgroXpertus duidelijkheid. BLGG AgroXpertus heeft vastgesteld dat een hogere bemesting van fosfaat op fosfaatarme gronden niet direct leidt tot een hogere drogestofopbrengst. Percelen met een hoge fosfaattoestand laten juist wel hogere opbrengsten zien, ongeacht bemesting. Het is verstandig om beschikbare mest in te zetten op bouwland die fosfaatrijk is. Dit om uitputting  van die gronden te voorkomen. Zo behoudt je het productiepotentieel.

BemestingsWijzer bouwland helpt ondernemers bij een uitgekiende bemesting. BemestingsWijzer maakt uw bodem inzichtelijk met nauwkeurige analyses en heldere infographics. Zo biedt BemestingsWijzer een structuurdriehoek én een organische stofbalans. Vraag BemestingsWijzer aan