Scheuren grasland: regels op een rij

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Voor scheuren van grasland geleden wettelijke regels
Samenvatting: 
  • Scheuren van grasland is aan regels gebonden
  • In de meeste gevallen is monstername verplicht.
  • De rayonmedewerker van BLGG AgroXpertus weet wanneer wel/niet een monster nodig is

Scheuren grasland: regels op een rij

Het scheuren van grasland kan een optie zijn om de opbrengst van een perceel weer omhoog te brengen. Er zijn echter verschillende regeltjes en voorwaarden waaraan u moet voldoen rondom het scheuren en bemesten. We zetten ze voor u op een rijtje.

De regels voor het scheuren van grasland gelden alleen voor grasland dat is bestemd voor voederproductie. Ook doodspuiten wordt gezien als vernietiging van grasland.
In het mestbeleid is vastgesteld dat u verplicht –na het scheuren- een grondmonster moet nemen als u wilt bemesten. Oók als u geen derogatie heeft aangevraagd. Het monster moet zo kort mogelijk voor het bemesten genomen worden. Het monster wordt gestoken in de bovenste 20 centimeter van de bodem. In het monster moet de minerale stikstof (Nmin) gemeten worden en het stikstofleverend vermogen (NLV). Bemesting moet vervolgens plaatsvinden aan hand van een bemestingsadvies.

Een normaal grondonderzoek met een aanvullende N-mineraalmeting volstaat ook. Per perceel is, ongeacht de grootte van het perceel, slechts een monster nodig.

Monstername en bemestingsadvies moeten worden gedaan door een onafhankelijke en erkend laboratorium. Als u grasland vernietigd in een periode dat dit niet is toegestaan dan bent u in overtreding. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) controleert hierop en kan een boete opleggen bij overtreding.

BLGG AgroXpertus biedt u de benodigde metingen aan in een speciaal ‘scheurenpakket’. Hierin wordt de vereiste Nmin en NLV gemeten en krijgt u het benodigde N-bemestingsadvies.
Hebt u vragen over het scheuren van grasland en het scheurenpakket? Vraag het uw monsternemer! Vul uw postcode in en u ziet wie uw monsternemer is.

Wanneer geen monster nodig?
Wanneer een perceel grasland in het voorjaar wordt heringezaaid en het opnieuw ingezaaide grasland wordt pas bemest nadat de eerste snede is geoogst.
Wanneer een perceel grasland in het najaar wordt vernietigd, aansluitend opnieuw wordt ingezaaid met gras en er pas bemesting plaatsvindt in het volgende voorjaar.

Scheurmonster aanvragen? Neem contact op met onze klantenservice of uw rayonmedewerker.