Structuurdriehoek grasland

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Een goede bodemstructuur verbeterd de benutting van nutriënten
Samenvatting: 
  • Structuurdriehoek geeft inzicht in bodemstructuur
  • Goede bodemstructuur verbeterd de benutting van nutriënten, zoals fosfaat
  • CEC is goede indicatie voor bodemvruchbaarheid

Structuurdriehoek grasland

BLGG AgroXpertus introduceert de structuurdriehoek voor grasland, gebaseerd op meting van de CEC. Veehouders krijgen hierdoor inzicht in de potentiële structuur van de grond. Daarnaast geeft deze informatie over de hoeveelheid magnesium, calcium en kalium die de bodem aan het gras levert.

CEC staat voor Cation Exchange Capacity, ofwel het kleihumuscomplex. De CEC is het vermogen van de grond om voedingstoffen en kationen te binden en weer vrij te geven als het gewas erom vraagt. De CEC is daarmee een goede maat voor de bodemvruchtbaarheid. Voedingsstoffen die aan de CEC zijn gebonden, zijn Na, Mg, K en Ca; daarnaast worden de kationen Al3+ en H+ door de CEC vastgehouden.

In het verleden analyseerde BLGG AgroXpertus alleen de CEC op grasland. Nieuw is dat het CEC-bezettingspercentage wordt bepaald én de bezetting van elk individueel kation. Op basis hiervan wordt de structuurdriehoek getoond. De structuurdriehoek is onderdeel van BemestingsWijzer en wordt uitgevoerd op kleigronden.

CEC bezettingspercentage
Het kleihumuscomplex bindt zowel de positief geladen nutriënten (Mg, Ca, K) als de kationen H+ en aluminium (Al3+). Sterker nog, de CEC heeft een voorkeur voor H+ en aluminium; beide kationen zijn echter nadelig voor de gewasgroei. Het CEC-bezettingspercentage maakt inzichtelijk in welke mate de CEC is gevuld met - voor het gewas - nuttige elementen. Streefwaarde van de CEC-bezetting is: > 80%. Naast een totaalbezetting van de CEC analyseert BLGG AgroXpertus ook de bezetting van elk afzonderlijk element. Dit geeft inzicht in de onderlinge verhouding tussen de verschillende kationen. Via corrigerende bemestingen kan de onderlinge verhouding worden beïnvloed.

Structuurdriehoek
De CEC en bezettingspercentages worden ook gebruikt om de potentiële structuur van de bodem in kaart te brengen. De potentiële structuur is de mate waarin gronddeeltjes (klei, humus, organische stof) aan elkaar zijn verbonden. De positief geladen nutriënten (Ca2+ en Mg2+) vormen het bindmiddel; ze houden de bodemdelen vast maar zorgen ook voor voldoende onderlinge afstand. Kalium daarentegen zorgt voor verslechtering van de structuur. Als vuistregel geldt: calcium gaat boven magnesium, magnesium gaat boven kalium. Een goede structuur bevordert de beworteling en daarmee een efficiënte benutting van nutriënten, waaronder fosfaat. De potentiële structuur is geen garantie tegen structuurschade; zware machines en natte omstandigheden kunnen de echte structuur vernielen.

De structuurdriehoek maakt in één oogopslag duidelijk hoe goed de potentiële structuur is van een perceel. Het presenteert de onderlinge verhouding tussen calcium (Ca), magnesium (Mg) en kalium (K). De uitslag van het betreffende perceel is weergegeven met een blauwe punt (zie figuur in de fotogallery). De groene en rode kleur in de driehoek geven een waardering: groen is goed, rood is niet goed. De positie van de blauwe punt ten opzichte van het donkergroene vlak bepaalt welke corrigerende bemesting noodzakelijk is.

Voorbeelden
1. De blauwe punt staat in het donkergroene vlak -> de structuur is optimaal
2. De blauwe punt staat boven het donkergroen vlak -> in verhouding is er iets te veel calcium en te weinig magnesium. Een magnesiumhoudende meststof geeft het gewenste resultaat
3. De blauwe punt staat onder het donkergroene vlak -> er is te weinig calcium en te veel magnesium. Een calciumhoudende meststof geeft het gewenste resultaat.