Aanpassingen om aan residueisen te voldoen

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Een veld boerenkool. |beeld groentenfruitbureau.nl
Samenvatting: 
  • De residueisen van supermarkten worden steeds strenger. Hierdoor zijn voor de vollegrondsgroenten nieuwe teeltmaatregelen nodig.
  • BLGG AgroXpertus volgt deze ontwikkelingen op de voet en past continu haar pakketten aan.

Aanpassingen om aan residueisen te voldoen

Om aan de steeds strenger wordende residueisen van supermarkten te kunnen voldoen zijn nieuwe teeltmaatregelen nodig. Dat concluderen de telers in het praktijknetwerk ‘MRL in vollegrondsgroenten’.

Supermarkten verlagen het ‘Maximum Residu Level’ (MRL) van groenten en fruit soms wel tot 50 procent van de handelsnorm. In sommige gewassen is dit best haalbaar, concluderen de telers. In andere gewassen leidt dit tot een te hoge ziekte- en plaagdruk.

Betrouwbaar telen
Proeftuin Zwaagdijk voert in samenwerking met telers residuproeven uit op de bedrijven. Het doel van de telers is om in de toekomst betrouwbaar, zonder normoverschrijdingen, te kunnen telen. Ze zijn met het praktijknetwerk begonnen omdat zij eerder tegen problemen aanliepen, vooral in boerenkool, selderij-achtigen en kortgroeiende bladgewassen. Hierbij kwamen soms residuoverschrijdingen voor.

Residuvrije groenten
Door steeds kritischere consumenten verlagen diverse supermarkten hun residunormen. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten tot misschien wel residuvrije groenten. BLGG AgroXpertus houdt deze ontwikkelingen standaard bij. Wettelijke regels, voorwaarden van supermarkten en exporteisen van andere landen worden continu aangepast. Hierdoor past BLGG AgroXpertus haar pakketten ook regelmatig aan. In zeer korte tijd worden binnen het bedrijf nieuwe methoden ontwikkeld stoffen te kunnen meten waar de markt om vraagt. Op dit moment controleert BLGG AgroXpertus op ruim 500 residucomponenten.

BLGG AgroXpertus biedt residuonderzoek aan onder de merknaam ‘AgriQ’.