Let op kwaliteit sloot- en bronwater

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Check de waterkwaliteit
Samenvatting: 

Als u overstapt op een andere waterbron is het erg belangrijk om de kwaliteit van het water te checken. Bij het gebruik van bron- of slootwater vraagt het berekenen van een voedingsoplossing extra aandacht, omdat het water vaak bruikbare nutriënten bevat. Maar ook nutriënten die niet bruikbaar of schadelijk kunnen zijn voor het gewas.  

Let op kwaliteit sloot- en bronwater

Als het waterbassin leeg is, zoals vorige zomer op een groot aantal bedrijven het geval was, moet worden overgestapt op een andere waterbron. Bij het gebruik van bron- en slootwater vraagt het berekenen van een voedingsoplossing extra aandacht.

In sloot- en bronwater zitten vaak bruikbare nutriënten. Bijvoorbeeld calcium, magnesium, sulfaat en sporenelementen. De gehaltes van deze elementen moeten bij het berekenen van de voedingsoplossing afgetrokken worden van het recept. Zo blijkt bijvoorbeeld dat sommige telers, in tegenstelling tot wat zij gewend zijn, geen kalksalpeter hoeven te geven omdat er van nature veel calcium in het bronwater zit.

Daarnaast bevat sloot- of bronwater vaak ook zouten die niet bruikbaar zijn voor het gewas. Het gaat dan met name om natrium, chloor en een teveel aan sulfaat. Bij te hoge concentraties (1.5-3.0 mmol/l) kan er groeiremming optreden. Bij een te hoog natriumgehalte in het drain- of gietwater,  kunnen maatregelen worden genomen. Denk aan het bijmengen met natriumvrij uitgangswater (indien beschikbaar), natriumarme meststoffen, minder ontsmettingsmiddelen (NaClO), omgekeerde osmose of het selectief verwijderen van natrium uit het gietwater. Ook de gehaltes van ijzer, mangaan en borium kunnen te hoog zijn. Zolang het gehalte niet hoger is dan het advies in de voedingsoplossing is het goed.

Check de waterkwaliteit
Slootwater kan vooral in de zomer zouter worden door gebrek aan neerslag. Bronwater kan jaren stabiel zijn maar kan ook plotseling veranderen wanneer het water uit een andere laag met een hele andere samenstelling komt. Het is daarom belangrijk om bij het overstappen op een andere waterbron regelmatig de EC te controleren.

Met name bij het gebruik van bronwater is naast de EC ook aandacht voor de pH belangrijk. De pH en het gehalte bicarbonaat hebben geen rechtlijnig verband. Een hoge pH is in regenwater zonder buffer gemakkelijk te neutraliseren. Bronwater uit kalkrijk gesteente heeft een hoge pH met veel bicarbonaat, dan is er veel meer zuur nodig om te neutraliseren. Eurofins Agro berekent op basis van de analyse hoeveel zuur er nodig is om bicarbonaat weg te zuren uit het bronwater.

bestel_1.jpg