Residuanalyse: zekerheid over werkzame stoffen

PrintPrint  Stuur doorStuur door
De consument wil een gezond product.
Samenvatting: 
  • BLGG AgroXpertus biedt betrouwbaar residuonderzoek aan voor AGF-producten, plantmateriaal, grond en water.
  • Wettelijke regels en voorwaarden van supermarkten worden continu aangepast.
  • BLGG AgroXpertus houdt publicaties over nieuw toegelaten gewasbeschermingsmiddelen continu in de gaten.

Residuanalyse: zekerheid over werkzame stoffen

Het belang van goede en betrouwbare residuanalyses neemt toe. De consument wil een gezond product. Supermarktketens stellen daarom hoge eisen. BLGG AgroXpertus biedt betrouwbaar residuonderzoek aan voor AGF-producten, plantmateriaal, grond en water.

“Het analyseren van residuen is echt een specialisme”, vertelt Jan Hardeman. Hij is productmanager Glastuinbouw. “Wettelijke regels, voorwaarden van supermarkten en exporteisen van andere landen worden continu aangepast. Hierdoor passen wij onze pakketten ook regelmatig aan. In zeer korte tijd ontwikkelen wij nieuwe methoden om stoffen te kunnen meten waar de markt om vraagt. Ook houden wij de publicaties over nieuw toegelaten gewasbeschermingsmiddelen continu in de gaten zodat we hier snel op in kunnen spelen. Op dit moment controleren we op ruim 500 residucomponenten.”

Werkzame stoffen
Met een residuanalyse onderzoekt BLGG AgroXpertus of er niet te veel werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in groenten, fruit, aardappelen, grond, water of plantmateriaal aanwezig zijn. Jan Hardeman: “Hiervoor gebruiken we uiteraard de zeer geavanceerde GC- en LCMS-instrumenten. Betrouwbaarheid staat daarbij voorop. Zo zijn we QS-gecertificeerd.” QS staat voor Qualität (kwaliteit) & Sicherheit (zekerheid) en is ontwikkeld voor de Duitse groenten- en fruitsector. Veel Duitse supermarkten en ketens eisen van hun leveranciers dat de producten QS-gecertificeerd zijn. Het gaat hierbij om de hele keten, van teler tot consument. Voor de export naar Rusland beschikt BLGG AgroXpertus over het ‘safety certificate’, welke op aanvraag verkrijgbaar is.

Europese MRL
Jan Hardeman: “Eén van de belangrijkste richtlijnen om op te onderzoeken zijn de Europese MRL (Maximum Residu Level) en de ARfD-waarde. Deze zijn van groot belang voor groenten en fruit.” Ook producten die vanuit andere continenten worden ingevoerd worden hierop gecontroleerd, met aanvullend eventueel een toetsing op de normen voor dat specifieke continent. In de praktijk blijkt dat deze producten soms een hoger risico hebben op overschrijding.

Spuitschade en bodemleven
Het belang van residuonderzoek is verschillend. Voor aardappelen, groenten en fruit is voedselveiligheid de reden om te analyseren. Jan Hardeman: “Voor plantmateriaal van bijvoorbeeld sierteeltgewassen controleren we bij het optreden van spuitschade of op het gebruik van illegale gewasbeschermingsmiddelen. Denk aan spuitschade door het overwaaien van onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden). Voor grond controleren we op ‘ophoping’ van gewasbeschermingsmiddelen in de grond. Dit heeft effect op het bodemleven en dus bodemvruchtbaarheid. Dit kan groeiremming veroorzaken.”

Drain- en oppervlaktewater
Residuonderzoek in water gebeurt om verschillende redenen. Waterschappen bepalen hiermee de kwaliteit van het water. “Binnen de glastuinbouw bepalen we voor een heel aantal klanten de kwaliteit van het bassinwater en van het drainwater na toepassing van gewasbestrijdingsmiddelen of bij een verdenking van contaminatie in het oppervlaktewater dat gebruikt wordt. Een directe aanleiding voor analyse kan groeiremming in de kas zijn. Door middel van residuonderzoek bepalen wij of er te veel bestrijdingsmiddelen via het drainwater in oppervlaktewater terecht komen tijdens het lozen.”

Door middel van residuonderzoek weet u zeker of u voldoet aan de kwaliteitseisen van uw onderneming, de consument, wetgever of supermarktketen.