Tijdelijke limieten voor chloraat in levensmiddelen

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Groenten | bron groentenenfruitbureau.nl
Samenvatting: 
  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft tijdelijke limieten voor chloraat in levensmiddelen vastgesteld.
  • Chloraat is in de EU als gewasbeschermingsmiddel niet toegelaten.
  • De NVWA monitort de komende periode de aanwezigheid van chloraat.

Tijdelijke limieten voor chloraat in levensmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft tijdelijke limieten voor chloraat in levensmiddelen vastgesteld. Dit doet de toezichthouder op basis van een eerder voorstel van de Europese Commissie en een Duitse voorlopige risicobeoordeling.

    BLGG logo
     AgriQ:  Betrouwbaar en deskundig residuonderzoek
 
     Bestel      Meer info

Het gaat dus om een voorlopige vaststelling van limieten. De Europese Commissie heeft de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) gevraagd een risicobeoordeling uit te voeren, waarna definitieve limieten kunnen worden vastgesteld.

De tijdelijke MRL’s (Maximale Residu Limiet) :

  • Alle plantaardige producten, behalve groenten, genoemd in Annex I van verordening (EG) No 396/2005: 0,1 mg/kg
  • Groenten, genoemd in Annex I van verordening (EG) No 396/2005,  behalve wortelen:  0,25 mg/kg
  • Wortelen: 0,2 mg/kg
  • Overige producten, met uitzondering van zuigelingen- en babyvoeding: 0,1 mg/kg
  • Voor zuigelingenvoeding en babyvoeding blijven de limieten van kracht zoals geformuleerd in de richtlijnen 2006/125/EG en No 2006/141/EG: 0.01 mg/kg

Chloraat is in de EU als gewasbeschermingsmiddel niet toegelaten. De NVWA monitort de komende periode de aanwezigheid van chloraat.

Chloraat kwam dit jaar onder de aandacht nadat uit onderzoek bleek dat het MRL regelmatig werd overschreden. Een Duits onderzoekslaboratorium onderzocht 600 monsters van groenten en fruit. Daaruit bleek dat in 19,8% van de gevallen een waarde werd gevonden tussen de 0,01 en 0,92 mg/kg.

Onduidelijk is nog waar het chloraat van afkomstig is.