Kwaliteit gras beter, ondanks laat maaimoment

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Grasgroei maaisnede

Klik voor meer afbeeldingen

Samenvatting: 
  • Door het wisselvallige weer stellen veel boeren het maaien noodgedwongen uit
  • De kwaliteit is bij hoge opbrengst echter vooralsnog beter dan vorig jaar
  • Gezien de betere eiwitgehaltes ten opzichte van 2012 is het misschien beter om te wachten op dagen met wat bestendiger weer, zodat er in ieder geval met meer dan 30% droge stof  ingekuild kan worden

Kwaliteit gras beter, ondanks laat maaimoment

Door het wisselvallige weer stellen veel boeren het maaien noodgedwongen uit. De kwaliteit is bij hoge opbrengst echter vooralsnog beter dan vorig jaar.

Het gras heeft wat betreft de opbrengst een inhaalslag gemaakt. Maaien gebeurt echter nog maar sporadisch door het wisselvallige weer. Gaan we weer een jaar tegemoet met te zware snedes met slechte kwaliteit en weinig eiwit?  Het inkuiljournaal van Barenbrug, waarvoor BLGG monstername en analyses uitvoert geeft inzicht in de grasgroei en kwaliteit. De opbrengsten van vorig jaar worden bij uitblijven van het eerste maaimoment gehaald. De kwaliteit is vooralsnog ook bij hogere opbrengsten beter dan vorig jaar. Gemiddeld zowel ruim 30 g VEM (voedereenheid melk) als ruw eiwit (RE) meer.

Grasgroei extreem laat
Door het koude voorjaar kwam dit jaar de grasgroei extreem laat op gang. Echter, het ging vervolgens erg hard op het moment dat de temperaturen stegen, vooral vanaf het het moment dat er neerslag viel. Daarmee heeft het gras de laatste week op veel plekken minimaal dezelfde opbrengst als vorig jaar rond dit tijdstip. In de week van 8 tot 13 mei groeide er ruim een ton DS in een week bij. De grafiek, een afspiegeling van 9 locaties verspreid over het land, laat zien dat het gras een inhaalslag gemaakt heeft ten opzichte van 2012.
 
Kwaliteit gras
Deze snelle groei heeft er wellicht ook voor gezorgd dat de kwaliteit op peil is gebleven. Gras dat snel groeit, is immers vaak goed verteerbaar. Ook de Ruw Eiwit gehaltes (RE-gehaltes_, die in het begin van het jaar al hoog lagen, blijven dit jaar goed op peil. Door het vochtige en donkere weer blijft de bodem voldoende stikstof (N) leveren, en wordt er weinig suiker geproduceerd. Het RE-gehalte blijft dan wat hoger.
 
Grasgroei explosief
Doordat de grasgroei pas de laatste week zo explosief is geweest, zijn er weinig veehouders die vroeg gemaaid hebben dit jaar. Door het hogere RE, het lagere suikergehalte, en de hoge opbrengsten is het dit jaar ook erg moeilijk een goede ‘eendagskuil’ te maken. Gezien de betere eiwitgehaltes ten opzichte van 2012 is het misschien beter om te wachten op dagen met wat bestendiger weer(berichten) zodat er in ieder geval met meer dan 30% droge stof  ingekuild kan worden.  Ook 2013 geeft weer een spannend voorjaar.

Wilt u ook de kwaliteit van vers gras vaststellen? Laat dan een vers gras onderzoek uitvoeren door BLGG AgroXpertus. Dit onderzoek geeft een actueel beeld van de kwaliteit van het gras dat door de koeien in de weide wordt opgevreten. Ook zijn de analyseresultaten zinvol bij de beoordeling van diverse bemestingsniveaus. De smakelijkheid van het gras wordt meegenomen via analyse van het suikergehalte en het natriumgehalte. Onderzoek vers gras direct aanvragen