Meer melk per kg P begint met kuilonderzoek

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Het succes van de topbedrijven is te danken aan het vermogen (goed) ruwvoer te benutten.
Samenvatting: 
  • Bedrijven met een hogere KVEM-opbrengst hebben een hogere financiële opbrengst en ook een betere mineralenbenutting.
  • Ze produceren meer melk per kilo fosfaat, waardoor deze meer melk kunnen leveren binnen hun fosfaatproductieruimte.
  • Het succes van de topbedrijven is te danken aan het vermogen (goed) ruwvoer te benutten voor een hoge productie met een laag krachtvoerverbruik.

Meer melk per kg P begint met kuilonderzoek

Bedrijven met een hogere KVEM-opbrengst hebben een hogere financiële opbrengst en ook een betere mineralenbenutting. En ze produceren meer melk per kilo fosfaat, waardoor deze meer melk kunnen leveren binnen hun fosfaatproductieruimte.

    BLGG logo
     Melkvee:  voor optimale benutting van ruwvoer
 
     Bestel      ipad klein 

TIP: Profiteer nu van onze iPad-actie!
 

De KVEM-opbrengst (KVEM/ha) is een berekende waarde: de VEM-behoefte van de veestapel minus de VEM-aankopen per hectare. Hoe meer melk een bedrijf uit eigen voer haalt, des te hoger de KVEM/ha.

Op basis van gegevens van een groep van 53 bedrijven becijferde BLGG in 2013 dat de kostprijs op bedrijven met de hoogste KVEM-opbrengst 2,5 cent per kilo melk gunstiger is dan de bedrijven de laagste KVEM-opbrengst. Op een quotum van een miljoen kilo scheelt dat 25.000 euro.

Het succes van de topbedrijven is te danken aan het vermogen (goed) ruwvoer te benutten voor een hoge productie met een laag krachtvoerverbruik. Uitgebreid kuilonderzoek helpt daarbij. Dat brengt de voederwaarde in beeld en laat zien hoe het voer in de pens en de darmen verteerd kan worden. Dat laatste hangt af van hoe ‘snel’ een kuil is en van de hoeveelheid penseiwit. 

Het uitgebreide kuilonderzoek van de BLGG bevat het kengetal Penskarakter, ontwikkeld om beter te voorspellen hoe de koeien het ruwvoer benutten. Daardoor kunt u met een uitgebreid kuilonderzoek veel beter aansluiten bij de behoefte van uw koeien.

Teelt Top 10 Gemiddelde Laatste 10
KVEM/ha 11.637 9.594 7.627
       
Kg MM 9.396 9.279 8.946
KV/100 kg MM 21 23 25
       
P-voordeel BEX 24 14 12
P-benutting KringloopWijzer 86 78 69
Krachtvoerkosten/100 5,4   5,9

 (Bron: data-analyse 53 bedrijven BLGG/Derksen Management Support)