Minder droog inkuilen voorkomt bewaringsverliezen

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Nederlandse veehouders kuilen te droog in
Samenvatting: 
  • Door minder droog in te kuilen voorkom je bewaringsverliezen
  • Gemiddeld kuilen Nederlandse veehouders te droog in
  • Het optimale percentage droge stof ligt tussen de 35 en 45%

Minder droog inkuilen voorkomt bewaringsverliezen

Nederlandse melkveehouders doen er goed aan om minder droog in te kuilen. Dat stelt Gerard Abbink, productmanager veehouderij bij BLGG AgroXpertus, op basis van onderzoek. “Kuil binnen 48 uur in. Maai je op maandagmiddag, dan moet er op woensdagmiddag worden ingekuild.”
 
De graskuilen in Nederland zijn met gemiddeld 48% droge stof te droog. Het optimale percentage droge stof ligt tussen de 35 en 45%. Eén op de vier kuilen heeft echter zelfs een droge stofpercentage van meer dan 50%. Gerard Abbink noemt dit een “aandachtspunt voor het nieuwe seizoen”.

Kwaliteitswinst
Hoewel er voordelen zijn te bedenken voor een drogere kuil, weegt dit volgens Abbink niet op tegen de kwaliteitswinst die wordt bereikt door een lager percentage droge stof. “Kuilen met een percentage droge stof tussen de 35 en 45% zorgen voor voldoende zuren en minder broei. Hierdoor behoud je meer voederwaarde en zorg je voor een hogere melkproductie.”
 
Melk- en azijnzuur
Om dat te begrijpen moet je iets afweten van de relatie tussen het gehalte droge stof enerzijds en de gehaltes van melkzuur en azijnzuur anderzijds. Droge stof is namelijk dé grote sturingsfactor voor de gehaltes melkzuur en azijnzuur in graskuil. Abbink: “Melkzuur zorgt voor een pH-daling in de kuil en is daarmee dé bepalende factor in de conservering van kuil. Hoe hoger het melkzuurgehalte, hoe lager de pH. Het aan melkzuur gekoppelde azijnzuur heeft een remmende werking op de ontwikkeling van broei en schimmels. Hoe hoger het azijnzuurgehalte, des te lager is het risico op broeiverliezen.”
 
Droge stof sturingsfactor
Boven de 50% droge stof wordt er nauwelijks meer extra melkzuur of azijnzuur gevormd. Onder de 30% nemen de gehaltes weliswaar nog toe, maar zal er ook meer boterzuur gevormd worden, en krijgen rottingsbacteriën meer kans. Een percentage droge stof tussen de 35 en 45%  is om deze reden het meest optimaal.
 
Minder broeiverliezen
Er is nog een reden waarom een percentage droge stof tussen de 35 en 45% bijdraagt aan minder broeiverlies. “Deze kuilen zijn het beste te verdichten door aanrijden. Dit zorgt voor een grotere dichtheid en minder luchtintreding in de kuil.  Het mes snijdt dus aan twee kanten als je hebt over broei en conservering. “
 
Sturen op percentage droge stof
In het veld is het moeilijk om de droge stof in procenten nauwkeurig in te schatten. Abbink: “Omdat wij uit onze jaarlijkse cijfers zien dat de meeste kuilen te droog zijn, is het vooral zaak om ervoor te zorgen dat het niet te droog wordt. Het product mag rustig nog wat handvochtig aanvoelen. De veldperiode moet niet langer dan 48 uur zijn. Maai je op maandagmiddag, dan moet er woensdagmiddag worden ingekuild. Door het lagere RE-gehalte in gras droogt het product tegenwoordig sneller in. Bij lichtere snedes is één keer schudden vaak al genoeg.”