pH moet snel omlaag in graskuil

Samenvatting: 
  • Zorg voor zuurstofloze kuilen 
  • Rijdt de kuil intensief aan 
  • Gebruik banden of een gronddek om de kuil af te dekken

pH moet snel omlaag in graskuil

Een snelle conservering in de graskuil zorgt behoud van voer en van voederwaarde. Wat kan de veehouder doen om het conserveringsproces te stimuleren?

In een goed geconserveerde kuil zetten melkzuurbacteriën suikers om in melkzuur. Hierdoor daalt de pH. Wanneer de pH laag genoeg is, stagneert de activiteit van de melkzuurbacteriën. Er is een evenwichtssituatie ontstaan, het bacterieleven komt tot stilstand. Dit is het belangrijkste proces in een kuil om het gras te conserveren.

Zonder zuurstof graag
De optimale omstandigheden voor de melkzuurbacteriën zijn:

• voldoende suiker
• geen zuurstof
• niet te veel vocht
• niet te veel eiwit (eiwit neutraliseert het melkzuur)

Tips voor een goede conservering

Wat betekent dat voor de veehouder die een graskuil maakt?
• Het goede maaimoment kiezen (zorg voor voldoende structuur in het gewas)
• Goed voordrogen (niet te kort, maar ook zeker niet te lang, pas ook op voor te droge kuilen)
• Juiste inkuilmethode kiezen (gehakselde kuilen zijn meestal beter aan te rijden en conserveren sneller doordat de bacteriën een groter oppervlak ter beschikking hebben)
• Goed aanrijden (de dichtheid zo groot mogelijk maken en alle zurstof eruit, liefst laagjes op de kuil lossen en deze goed aanrijden)
• Inkuilmiddel toepassen (als de omstandigheden onvoldoende zijn voor goede conservering)
• De kuil direct na het inkuilen luchtdicht afsluiten (zware afdekking gaat broei bij het uitkuilen tegen)

Broeigevoeligheid
Het kengetal broeigevoeligheid in Kuilkenner geeft aan of de omstandigheden in de kuil gunstig zijn voor broei of niet. Bij een broeigevoelige kuil moet de veehouder maatregelen nemen om broei voor te blijven.