Samenstelling graskuil zegt veel over kuildichtheid

PrintPrint  Stuur doorStuur door
WUR en BLGG AgroXpertus 2007

Klik voor meer afbeeldingen

Samenvatting: 
  • De samenstelling van graskuil is van grote invloed op de dichtheid van het product
  • Naast het percentage droge stof (DS), lijkt ook het celwandgehalte (NDF) en daarmee de verteerbaarheid (VCOS) te bepalen hoe goed het product te verdichten is
  • Een juist DS-gehalte en aandacht voor goed inkuilmanagement is dus van groot belang om broeirisico’s te beperken

Samenstelling graskuil zegt veel over kuildichtheid

De samenstelling van graskuil is van grote invloed op de dichtheid van het product. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van WUR Livestock Research en BLGG AgroXpertus. Het vooronderzoek geeft aanknopingspunten om de kuildichtheid in de toekomst beter in te schatten.

Naast het percentage droge stof (DS), lijkt ook het celwandgehalte (NDF) en daarmee de verteerbaarheid (VCOS) te bepalen hoe goed het product te verdichten is, en hebben daarmee erg veel invloed op dichtheid van graskuilen. Dit is in de praktijk herkenbaar: een grof en droog product veert immers altijd weer flink op tijdens het aanrijden van de kuil. Een vochtiger, jong gemaaid product is goed aan te drukken.
 
Inkuilmanagement
Kuilen met een % DS tussen de 30 en 45  en een NDF-gehalte onder de 500 zullen de hoogste dichtheid bereiken in de praktijk.  Uit dit vooronderzoek blijkt dat deze factoren in combinatie met de hoogte van de kuil 60-70% van de dichtheid verklaren. Het overige gedeelte (30-40%) wordt bepaald door inkuilmanagement (aanrijden en afdekking van de kuil). 

Eerste snede
Gezien het feit dat als gevolg van weersomstandigheden de eerste snede dit jaar erg laat gemaaid wordt, zal dit de dichtheid niet ten goede komen. Een juist DS-gehalte (op dit moment een hele uitdaging) en aandacht voor goed inkuilmanagement is dus van groot belang om broeirisico’s te beperken.

----------------------------------------------------

TWEEDE FASE KUILDICHTHEIDSPROJECT
Door de nieuwe inzichten kan het kuildichtheidsmodel waarschijnlijk aanzienlijk verbeterd worden.  Om dit te onderzoeken zullen aankomend jaar kuilen gewogen worden die als referentie voor het nieuwe model gebruikt zullen worden.

Inmiddels hebben zich 10 loonwerkers in combinatie met veehouders zich aangemeld die gezamenlijk ongeveer 100 graskuilen in zijn geheel gaan wegen.  Daarnaast wordt ook de dichtheid van kuilbalen onder de loep genomen wordt.