Tips voor gezonde kuil met hoge voederwaarde

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Verteerbaarheid van kuilgras.

Klik voor meer afbeeldingen

Samenvatting: 
  • Slechts 25% van de kuilen kan optimaal benut worden in de pens van een melkkoe.
  • Aan de hand van nieuwe inzichten geeft BLGG AgroXpertus handvatten om een optimale kuil te maken.
  • Jong maaien, oud maaien, droog of nat? Niets is per definitie goed of fout.

Tips voor gezonde kuil met hoge voederwaarde

Jong maaien, laat maaien, droog of liever wat minder droog inkuilen? Iedere melkveehouder of adviseur heeft zijn eigen visie op hoe de ideale kuil tot stand komt. Maar wat is ideaal voor de koe?  Aan de hand van nieuwe inzichten geeft BLGG AgroXpertus u vuistregels voor de praktijk.

Een gezonde kuil met een hoge voederwaarde; dat wil iedere melkveehouder. Een probleemloze melkproductie zorgt namelijk voor een goede efficiëntie en meer werkplezier.  In de praktijk valt het echter niet mee om zo’n kuil te maken. BLGG AgroXpertus heeft met Penskarakter nieuwe metingen ontwikkeld die de pensbenutting van ruwvoeders in kaart brengen. Uit deze nieuwe metingen blijkt dat slechts 25%  van de kuilen optimaal benut kan worden in de pens van de koe. Het merendeel is óf te traag óf te snel. Hier is dus nog veel winst te behalen!

Aan de hand van de nieuwe kijk op kuilen geeft BLGG AgroXpertus u handvatten om een optimale kuil te maken, met de juiste balans:

  • Oogst u jong of erg goed verteerbaar materiaal? Kuil het product dan wat droger in (45-50% droge stof (DS)), zodat de verteringssnelheid wat geremd wordt en de koe de hoge voederwaarde goed kan benutten.
  • Oogst u een wat zwaarder celwandrijk gewas? Kuil dan vooral niet te droog in (30- 40% DS) . Dan wordt het structuurrijke product zo traag dat het de opname en melkproductie van de koeien zal remmen.  Door het wat natter in te kuilen zorgt u ervoor dat het product, ondanks het hoge aandeel celwand, nog goed verteerbaar is en de kuil goed gevreten wordt. 

Te grote belasting van de koe
Jong maaien, oud maaien, droog of nat? Niets is per definitie goed of fout. Het is vooral zoeken naar de juiste balans. Voor een hoge voederwaarde bijvoorbeeld, kun je het beste jong maaien.  In de praktijk melken kuilen met 1000 VEM (voedereenheid melk) echter zelden zo goed als je op basis van de voederwaardecijfers zou verwachten.  Deze kuilen zijn zo snel verteerbaar dat het de pens van de koe teveel belast, waardoor de benutting van het ruwvoer niet optimaal is. Uitstellen van het oogsttijdstip werkt in de praktijk vaak ook niet goed. Soms zit het weer net niet mee, waardoor je als melkveehouder het risico loopt dat je te lang moet wachten met maaien en het gras te ver doorgeschoten is.  Resultaat: je hebt dan wel structuur, maar ook een trage kuil met weinig voederwaarde.

Invloed gehalte droge stof en maaimoment
Wat een koe écht kan met een kuil is in de praktijk belangrijker kan dan de hoogte van de voederwaarde.  Met de nieuwe metingen waarmee BLGG AgroXpertus van iedere kuil de verteringssnelheid kan meten, is goed in te schatten hoe een kuil daadwerkelijk in de pens benut kan worden . Is hij te snel of te traag? Er zijn een aantal factoren die de snelheid kunnen beïnvloeden:

  • Het gehalte droge stof (DS) -> Hoe lager het DS-gehalte, hoe meer suikers worden omgezet in melkzuur. Dit proces zorgt voor een snelle pH-daling van de kuil. Hoe lager het DS-gehalte, hoe  lager de pH van de kuil dus. Deze zuren in de kuil zorgen  er vervolgens voor dat de celwanden van het gras, bij wijze van spreken, al ‘voorverteerd’ worden. Zo zie je bijvoorbeeld ook dat nattere kuilen een hoger gehalte NH-3 hebben, doordat er al meer eiwitten afgebroken zijn. In de pens van de koe worden nattere kuilen daarom veel makkelijker en sneller verteerd dan een droge kuil (zie figuur 1).  Een natte kuil reageert totaal anders dan een droge kuil, ook al hebben ze dezelfde voederwaarde. 
  • Maaimoment -> De verteringssnelheid van een jong/licht gemaaide snede is veel hoger dan van een zwaar gemaaide snede met een vergelijkbaar bemestingsniveau. Dit komt doordat er meer ‘verhouting’ optreedt naarmate het gewas er langer staat, waardoor het moeilijker verteerbaar wordt. 

Met Penskarakter, het nieuwe onderdeel van KuilKenner, ziet u direct per kuil wat de pensbenutting zal zijn.