aaltjes

4 resultaten gevonden
De aantallen wortelknobbel- en wortellesieaaltjes kunnen bij aaltjesonderzoek worden onderschat als alleen naar de grond wordt gekeken. Een aanvullend onderzoek met incubatie van het organisch materiaal geeft een compleet beeld van de aanwezige aaltjes. Het najaar is het beste tijdstip voor dit... meer
Eurofins Agro heeft het aaltjesonderzoek uitgebreid met twee soortspecifieke DNA-testen. Het gaat om de aaltjes Paratylenchus bukowinensis (speldaaltje) en Rotylenchus uniformis. Deze aaltjes kunnen in verschillende tuinbouwgewassen (peen, knolselderij, kool, biet, sla en erwten)... meer
Een groot deel van het bodemleven wordt gevormd door de aaltjes (nematoden). Aaltjes zijn daarmee belangrijk voor een gezond bodemleven. Er zijn echter ook aaltjes die flinke schade kunnen aanrichten aan een grasmat. Het is zaak om te weten welke aaltjes aanwezig zijn in de bodem om problemen te... meer
Aaltjes komen in de glastuinbouw voor in zowel grondteelten als in substraat. Er zijn verschillende besmettingsbronnen en bij hergebruik van matten wordt het risico op een aaltjesbesmetting groter. Tijdig signaleren kan veel problemen voorkomen. DNA-analyse vergroot de kans op het aantonen van lage... meer