Aaltjesonderzoek

17 resultaten gevonden
Een doorbraak voor de telers van suikerbieten. In de resistentie tegen bietencystenaaltjes is er voor het eerst een suikerbietenras dat onder niet-besmette omstandigheden dezelfde financiële opbrengst kan halen als de nummer 1 op de lijst met alleen rhizomanieresistente rassen.De juiste rassenkeuze... meer
Als gevolg van de zachte winter is de kans op schade door aaltjes, ziekten en plagen dit jaar een stuk groter dan anders. Dit geldt met name voor schade door wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) en wortellesieaaltjes (Pratylenchus). Bovendien kan aardappelopslag een gevaarlijke infectiebron zijn.De... meer
BLGG werkt mee aan een nieuw onderzoek om het effect van ‘Bodem resetten’ te testen. Dit is een vorm van biologische grondontsmetting, ontwikkeld door het bedrijf Thatchtec in samenwerking met de Wageningen Universiteit. BLGG voert de nematoden- en nutriëntenanalyses uit. Agrifirm Plant is... meer
Zitten er schadelijke aaltjes in uw percelen? Heeft u afgelopen seizoen  plekken gezien waar de groei minder was of andere symptomen? Het najaar is een goed moment om aaltjes op te sporen. Als een besmetting tijdig wordt aangetoond, is het makkelijker om maatregelen te nemen en het probleem... meer
De schimmel Chalara elegans (Thielaviopsis basicola) is de veroorzaker van zwart wortelrot en heeft een grote waardplantenreeks. In dit artikel zetten we de belangrijkste eigenschappen van deze plantenziekte voor u op een rij en aanbevelingen in het geval u te maken heeft met deze schimmelsoort.... meer
In de akkerbouw en vollegrondsteelt is aaltjesonderzoek (nematoden) steeds meer gemeengoed. Schadelijke aaltjes zorgen vaak voor kwaliteitsproblemen en verminderde opbrengst. Preventief onderzoek kan veel leed besparen. Maar hoe zit dat in de glastuinbouw? Veroorzaken aaltjes hier net zoveel schade... meer
Vaak worden schadelijke aaltjes pas opgemerkt als er flinke plekken in het groeiseizoen te zien zijn. Voorkomen is beter dan genezen: voor veel teelten is het nú nog mogelijk om aaltjesonderzoek te doen. Hiermee kunt u de aantallen per soort laten bepalen en op basis hiervan de perceelskeuze... meer
Het onderzoek naar de mogelijkheden van ‘Bodem resetten’ in buitenteelten, waaraan ook BLGG meewerkt, heeft veel bruikbare kennis opgeleverd. Dat blijkt uit de eerste resultaten. Bodem resetten is een vorm van biologische grondontsmetting tegen aaltjes.       ... meer
In Duitsland is een doorbraak van een resistentie tegen aardappelmoeheid. De vraag rijst: blijft dit quarantaineorganisme in de (nabije) toekomst beheersbaar?         AaltjesAlert:  voor een effectieve beheersing van aaltjes    ... meer
Voor 2015 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nieuwe chitwoodicirkels aangewezen. Deze bevinden zich in Zeeuws-Vlaanderen, de Noordoostpolder, op de Veluwe en acht in Drenthe.         AaltjesAlert:  voor een effectieve beheersing van... meer

Pages