Aardappelmoeheid (AM)

7 resultaten gevonden
Een besmetting met aardappelmoeheid (AM) kan een aardappelteler veel geld kosten. Om een eventuele AM-besmetting op tijd op te sporen is vrijwillige bemonstering noodzakelijk. Niets is voor een aardappelteler zo vervelend als een officiële AM-besmetverklaring van de Nederlandse Voedsel- en... meer
De Nederlandse exportpositie van plantgoed en zaaizaad is in gevaar door de aanwezigheid van steeds meer quarantaineziekten in de bodem. De integrale aanpak van bodembeheer kan beter, stelt Leendert Molendijk van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in het Nederlands Dagblad.Voor de export... meer
In Duitsland is een doorbraak van een resistentie tegen aardappelmoeheid. De vraag rijst: blijft dit quarantaineorganisme in de (nabije) toekomst beheersbaar?         AaltjesAlert:  voor een effectieve beheersing van aaltjes    ... meer
In Noordoost-Nederland is waarschijnlijk een nieuwe variant van aardappelmoeheid (AM) waargenomen. Het gaat om een nieuwe virulentiegroep van de aaltjessoort Globodera pallida. Eén van de aardappelcystenaaltjes die aardappelmoeheid veroorzaken.         AM-... meer
Eurofins Agro voert een verbeterslag door in het AM-intensief onderzoek. Door middel van grotere monsters kan het perceel altijd in gelijke stroken worden verdeeld en het juiste bemonsteringsraster worden aangehouden. Dit komt de efficiëntie en de betrouwbaarheid ten goede.De kwaliteit blijft... meer
De detectiekans is het belangrijkste aspect van het AM-intensief onderzoek. Pootgoedtelers laten vrijwillig AM-intensief uitvoeren om een besmetting vroegtijdig op te sporen. Door na elke aardappelteelt vrijwillig AM-intensief te laten uitvoeren kunnen pootgoedtelers een officiële besmetverklaring... meer
Over aardappelmoeheid (AM) en het bijbehorende AM-onderzoek bestaan veel misverstanden. Wanneer moeten de monsters genomen worden? Op welke manier is de vindkans het grootst? Wat is het verschil tussen extensief en intensief onderzoek? 9 feiten voor u op een rij:1. Een aardappelcystenaaltje is... meer